La síndica de greuges ha conclòs que la gimcana porno de Vilassar de Mar (Maresme) no era educació afectivosexual. Després d'obrir una investigació a principis d'agost, la institució ha considerat finalment que les activitats "no complien els criteris que aquest tipus d’educació ha de tenir per permetre que els infants i adolescents rebin la preparació que els capaciti per prendre decisions informades sobre la seva sexualitat i les seves relacions de manera lliure i responsable". És per això que ha demanat a l'ajuntament que adopti les mesures necessàries per evitar que es tornin a produir situacions com aquesta, alhora que garanteixi que totes les activitats relacionades amb l'educació sexual i afectiva dels infants i adolescents es facin amb plenes garanties de qualitat i d'adequació a l'edat i desenvolupament. "També es recomana dur a terme una avaluació tècnica externa realitzada per experts en educació sexual i afectiva en joves i adolescents", ha indicat en una nota de premsa difosa aquest dilluns.

Per parts, la síndica de greuges ha apuntat que "no s'ha acreditat que les persones que treballaven en el projecte disposessin de formació específica en educació afectiva i sexual amb infants i adolescents". "L’edat hauria d’haver estat un element bàsic per al disseny i la planificació de l’activitat. Calia garantir que l'activitat era adequada per al nivell maduratiu dels participants i en un dels grups, per exemple, van coincidir joves d’edats molt diferents. Això s’hauria d’haver evitat", ha afegit.

 

Sense formació, sense edat, sense informació i sense autorització

En aquesta línia, la síndica de greuges també ha retret que les persones que es van inscriure a la gimcana no van ser informades prèviament del contingut de les proves. "Tenir la informació adequada hauria permès decidir de manera més fonamentada sobre la participació en les activitats. Aquesta desinformació va poder situar els participants en situacions inesperades i incòmodes, encara que es presentessin com a activitats voluntàries", ha assenyalat.

D'altra banda, la institució ha reconegut que l'Ajuntament de Vilassar disposava dels formularis de consentiment de difusió d'imatges "globals per a totes les activitats del Juliol Jove". Però això no era suficient: "En el cas dels infants menors de catorze anys, qualsevol entitat pública o privada que vulgui fer un tractament de dades personals ha de comptar amb una autorització expressa dels progenitors o tutors legals i, a partir dels catorze anys, cal l'autorització expressa del mateix adolescent". És per tot això que "la pràctica de l’Ajuntament no va complir de manera suficient els requisits legals d'autorització expressa, que han d'incloure informació clara i suficient sobre el tipus de tractament a què es refereix (enregistrar, publicar, cedir, etcètera), així com el tipus de suport i el mitjà de comunicació/difusió que es preveu per al tractament de les dades". "Val a dir que en aquest sentit, quan les famílies van demanar la rectificació de l’Ajuntament, es va fer de forma immediata", ha afegit.