Segon any de Selectivitat amb pandèmia i marcat pel coronavirus. Els exàmens i els nervis, però, es mantenen. Enguany les PAU tindran lloc els dies 8, 9, 10 i 11, de juny. Amb aquesta intenció, la Comissió de Salut Pública, on estan representades totes les comunitats i el Ministeri de Sanitat, ha aprovat l'actualització de les mesures de prevenció davant de la Covid-19 per a la Selectivitat i altres proves similars. Un document recull mesures generals de prevenció de la transmissió, i mesures específiques per a l'organització de la prova i la protecció de la salut de l'alumnat, professorat i personal treballador.

Mesures anti-Covid als exàmens

Amb aquesta intenció, la Comissió de Salut Pública, ha aprovat l'actualització de les mesures de prevenció davant del coronavirus per a la Selectivitat 2021 i altres proves similars. Un document recull mesures generals de prevenció de la transmissió, i mesures específiques per a l'organització de la prova i la protecció de la salut de l'alumnat, professorat i personal treballador. Entre altres, caldrà que els alumnes mantinguin la distància de seguretat d'1,5 metres, es rentin les mans de manera freqüent i utilitzin la mascareta en tot moment, excepte en les excepcions detallades.

A més, remarca que està prohibit retirar-la per "tossir i esternudar" i que, en cas de fer-ho, caldrà que la persona es tapi el nas i la boca amb un mocador, el qual haurà de llançar directament a la paperera "realitzant la higiene de mans posterior", o la part interna del colze "per no contaminar les mans".

No es permetrà l'accés a les proves a persones amb signes compatibles amb la Covid-19. I, òbviament, tampoc a les persones en quarantena per un contacte estret i positius asimptomàtics. A banda, en l'apartat de les mesures per a l'organització de la prova s'indica que "en situació de transmissió comunitària no controlada les administracions competents i les autoritats de Salut Pública indicaran de manera coordinada si són necessàries o no mesures addicionals o postergació dels exàmens".

Finestres obertes i sense aglomeracions

El document també detalla que són necessàries mesures per evitar aglomeracions i desplaçaments innecessaris: des d'escalonar les entrades i sortides, fins a establir més seus per fer els exàmens, passant per indicar els recorreguts d'entrada i sortida dins els centres i evitar que es facin grupets a les zones exteriors. Pel que fa al dia de l'examen, es demana obrir  abans per ventilar amb, com a mínim, 15 minuts d'antelació i mantenir, sempre que sigui possible, finestres i portes obertes en tot moment.

Què passa si tinc coronavirus durant la Selectivitat?

Ara bé, aquesta normativa també recull la problemàtica de tenir coronavirus durant els exàmens. No podran accedir al centre les persones amb símptomes compatibles amb el coronavirus, les que hagin estat diagnosticades pel virus –encara que estiguin sense símptomes–, les que no hagin acabat encara el període d'aïllament ni tampoc les que estiguin en quarantena per haver estat o tingut un contacte estret.

Ara bé, és competència de les regions quin és el procediment a seguir. En aquest sentit, des de la Conselleria d'Universitats i Recerca detallen que si un estudiant per causes justificades –malaltia, ingrés hospitalari, defunció d’algun familiar accidents o incidències en el trànsit o el transport no pot assistir a algun examen–, haurà d’aportar a la presidència del tribunal o a l’oficina d’accés la documentació acreditativa corresponent en un termini màxim de 24 hores un cop finalitzades les PAU. La coordinació de les proves prendrà la resolució que pertoqui i es comunicarà a la persona interessada. 

 

 

Imatge principal: dues noies fan l'examen de Selectivitat amb mascareta el 2020 / ACN