Un nombrós grup de pares i mares d'alumnes està impulsant una iniciativa per tal de promoure que els adolescents no tinguin mòbil fins als 16 anys. La iniciativa vol trencar la dinàmica que fa que molts nens estrenin un telèfon en començar l'institut i s'ha estès per diversos grups de famílies d'alumnes de Catalunya, sobretot gràcies a WhatsApp i Telegram. Allà, un grup anomenat Adolescència lliure de mòbil ja suma 2.139 progenitors, però hi ha grups territorials que també tenen un bon nombre de seguidors. Hi ha grups de famílies dels barris del Poblenou, l'Eixample, Gràcia o Sant Andreu, a Barcelona, però també a Girona, Terrassa, Garraf o Cardedeu.

De fet, es tracta de la redacció d'un document de compromís de les famílies en el qual es comprometen a no comprar als 12 anys un telèfon intel·ligent i endarrerir-ho fins als 16. “Donaré el mòbil al meu fill a partir dels 16 anys...”. Del que es tractaria és que les famílies ja es posin d'acord a partir de primària, quan la interacció és més fàcil, tenint en compte que en molts casos ja no coincideixen en l'institut. Es tracta, doncs, de generar un mecanisme de consens entre les famílies per tal de trencar la inèrcia de comprar el mòbil als fills als 12 anys o, fins i tot, amb menys edat.

La normativa del Departament

Tot i que la decisió final de la compra de mòbils recau en la família, cada institut té la potestat de regular el seu ús. El Departament d'Educació, en la seva web, subratlla que l'escola "ha de ser un espai on reflexionar amb profunditat sobre la presència d'aquestes tecnologies i dispositius a les aules". Tot i això, el 2015 el ple del Consell Escolar de Catalunya va emetre un informe en el qual avisava que el fet de prohibir indiscriminadament a l'alumnat l'ús de tecnologies mòbils en els centres podia constituir una restricció del dret dels menors a ser considerats ciutadans i entrar en contradicció "amb els objectius curriculars vinculats a l'assoliment de la competència digital, els aprenentatges en general, i la capacitat d'aprendre al llarg de la vida".

De fet, el 2019, un 47% dels centres permetia l'ús dels mòbils a l'aula, sota indicació del personal docent i en un context d'aprenentatge; el 52% restant no n'autoritzava la utilització. El 74% dels centres veien necessària més orientació sobre el bon ús de la tecnologia mòbil. Tot i això, les dades de comprensió lectora segueixen baixant i és que Catalunya se situa a la cua en aquest aspecte al curs de 4rt de primària amb una puntuació de 15 punts menys que el 2016. 

La consellera anuncia un procés de debat

A més, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat que en les setmanes vinents s'iniciarà un procés de debat sobre l'ús del mòbil a tots els centres educatius de Catalunya. En una entrevista a Ràdio 4 ha detallat que ha parlat amb el Consell Escolar per poder fer possible la iniciativa. Ha dit que es redactarà un document de bases que inclourà preguntes relacionades amb l'eventual prohibició i ha defensat que aquesta ha de ser una decisió consensuada amb els claustres i les famílies. S'ha compromès que si la majoria d'escoles aposten per la prohibició, el departament establirà el marc i la forma en què s'haurà de fer. Amb tot, ha remarcat que més de la meitat d'instituts ja han regulat aquesta qüestió i ha insistit en l'autonomia de centre.

Anna Simó ha tornat a insistir que la prohibició del mòbil "no resoldria res" perquè des del seu punt de vista aniria en contra del que el departament ha defensat en les darrers anys. "Hem apostat per ajudar els alumnes a assolir una competència digital adequada i fugir dels abusos de les pantalles, els mòbils i les tauletes", ha recordat Simó que ha dit que establir ara una limitació total d’aquests no tindria sentit.