39.775 estudiants s'han matriculat a les proves d'accés a la universitat (PAU). La xifra, però, suposa una lleugera caiguda en els inscrits respecte a l'any passat, quan es va assolir un rècord d'alumnes matriculats, en aconseguir 39.904 inscripcions. A Catalunya les proves se celebraran la setmana que ve, concretament els dies 8,9, 10 i 11 de juny i els resultats es publicaran el 25 de juny.

Del total d'alumnes matriculats, 31.821 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.130 són de matrícula lliure (procedents de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només s'examinen d'assignatures de la fase específica); i 3.824 procedeixen de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica.

Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2020-2021, la xifra d'alumnat que farà les proves PAU és gairebé la mateixa de l'any passat: 31.821 estudiants aquesta convocatòria enfront dels 31.811 del 2020. Aquest any, però, han aprovat el batxillerat un 79,33% dels matriculats en segon curs (46.193) enfront del 83,30% del 2020.

Pel que fa a l'alumnat de matrícula lliure, que va obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors, només es constata un lleuger increment en el col·lectiu d'estudiants que repeteixen la PAU per millorar nota i que ha augmentat, passant dels 363 de l'any 2020 als 410 de la present convocatòria. En la resta de perfils, el nombre d'inscrits és inferior al de l'any passat: els alumnes lliures matriculats només d'alguna matèria de la fase específica són 3.174 (3.224 en 2020), els que repeteixen PAU perquè la van suspendre són 413 (579 el 2020), i també són menys els inscrits com a estudiants que han fet segon de batxillerat estranger (133, enfront dels 152 del 2020). 

Mesures específiques per la Covid

Igual que l'any passat, la Covid-19 ha obligat a adoptar mesures acadèmiques i organitzatives per garantir la seguretat de tots els implicats. En l'àmbit acadèmic, es mantindran les adaptacions adoptades en la convocatòria del 2020 per flexibilitzar l'optativitat en l'elecció de les preguntes per facilitar que l'alumnat pugui resoldre cadascun dels exàmens amb independència de les circumstàncies que hagin tingut en el procés d'ensenyament i aprenentatge durant el curs escolar.

En l'àmbit organitzatiu, la prova es realitzarà també en quatre dies i es manté igualment la dispersió territorial en la ubicació dels tribunals, incorporant -com ja es va fer l'any passat- centres de secundària com a seu d'examen, a més de les habituals seus universitàries. També cediran espais dues universitats privades, la Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

 

 

Imatge principal, estudiants participant a la selectivitat 2020 / ACN