El Papa Francesc ha ordenat una "visita canònica" als 70 centres formació, és a dir, els seminaris de tota Espanya. La investigació es donarà entre gener i febrer, segons ha anunciat la Conferència Episcopal en un comunicat. Aquesta visita inèdita serà encarregada als bisbes uruguaians Milton Luis Tróccoli i Arturo Eduardo Fajardo, amb l'objectiu d'"impulsar la posada en marxa de la 'Ràtio Fundamentalis', el nou pla de formació dels futurs sacerdots, i la seva versió espanyola 'Formar pastors missioners'. La norma busca canviar així el model de formació dels seminaristes, per tractar d'apartar el rigor d'èpoques passades, ja que a Espanya més d'una quarta part de seminaristes estudia en centres dels kikos o de l'Opus Dei. D'altra banda, també busca tanca els centres que hi hagi menys de cinc candidats, o en altre cas, els que estan formats per centenars de futurs sacerdots. 

L'objectiu de la nova Ràtio

El nou pla, aprovat pel Vaticà l'any 2016, recalca que la formació dels futurs sacerdots ha de tenir en compte quatre grans dimensions: humana, intel·lectual, espiritual i pastoral. A més, implanta un nou curs introductori o propedèutic, el seguiment de l'etapa pastoral i la formació permanent. A més, se sol·licita incloure l'educació afectiu-sexual en centres afectats per una dinàmica molt conservadora, on es defensen els valors tradicionals i la concepció del clero com un ens superior. Aquest vessant tan conservador ha estat criticada deliberadament per l'actual Papa Francesc. Una altra gran qüestió que pretén el Vaticà amb la nova Ràtio és la necessitat d'un mínim de joves en un seminari, el mateix Papa, durant una trobada a Itàlia amb seminaristes italians, va assegurar que el número ideal d'un seminari és entre 25 i 30 joves. 

Seminaris espanyols, dels més conservadors

Els bisbes espanyols no s'han posat d'acord per modificar el mode en què estudien els futurs sacerdots en els seminaris. Segons explica eldiario.es, el clero d'Espanya és segons el Vaticà un dels més conservadors, i per conseqüència, els seus seminaristes dels més llunyanys a la pràctica pastoral. Segons explica el diari, en la diòcesi de Getafe, els seminaristes viuen en el Turó dels Àngels, a una distància de quatre quilòmetres de qualsevol centra urbà, i es demana als futurs sacerdots que mantinguin aquesta pràctica, almenys durant els seus primers dos anys al seminari. Un dels responsables de seminaris espanyols, que ha volgut mantenir el seu anonimat, ha reconegut al citat diari que "són pràctiques que fomenten la uniformitat, la separació del clergat de la resta de fidels i una certa guetització".