El Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) ha rebaixat en un any —de 15 a 14 anys— la pena de presó imposada pel Tribunal Suprem a un dels cinc condemnats per la violació grupal dels Sanfermins de l'any 2016 en aplicació de la Llei orgànica 10/2022, de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com del 'només sí és sí'. La Sala civil i Penal del TSJN sosté que la condemna ha de reduir-se, ja que, el mateix Tribunal Suprem va assenyalar en la seva sentència que imposava una condemna de 15 anys, “pròxima” al mínim legal, uns mínims que la citada llei va rebaixar “sensiblement”.

Així, segons explica la Sala, la pena màxima continua inalterada, però la mínima descendeix 1 any i 3 mesos. Així doncs, la condemna d'Ángel Boza passarà de 14 anys, 3 mesos i 1 dia a 13 anys. "En conseqüència, els 15 anys de presó imposats queden 2 anys per sobre del mínim possible que, efectivament, estan dins de l'arc de pena possible, però que, segons el parer de la majoria d'aquesta Sala, ja no compleix el paràmetre fixat pel Tribunal Suprem en la seva sentència quan qualificava la pena imposada com 'molt pròxima al mínim legal', o com a 'pena superior al mínim legalment previst, encara que molt pròxima a aquest", argumenta.

Reducció de la condemna 

Ángel Boza, va ser l'únic dels 5 condemnats de la Manada que va sol·licitar una reducció de la condemna. El passat mes de febrer, l'Audiència Provincial va rebutjar la sol·licitud de revisió de la condemna per part de la defensa de Boza, que demanava que es rebaixés de 15 anys a 13 anys i 9 mesos. Davant de la negativa, van presentar un recurs d'apel·lació davant la Sala Civil i Penal del TSJN. La fiscal, la denunciant, el Govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona, van sol·licitar la seva desestimació. 

La resolució, que pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem, ha estat adoptada pels magistrats Joaquín Galve Sauras, president del TSJN i ponent d'aquesta, i Francisco Javier Fernández Urzainqui. Mentre que, la tercera membre de la Sala, la magistrada Esther Erice Martínez, ha formulat un vot particular en el qual advoca per desestimar la revisió de condemna. En la resolució judicial, els dos magistrats expliquen que la reforma operada en la citada llei "és més favorable" per al condemnat en haver rebaixat sensiblement l'esmentada llei orgànica la pena mínima corresponent al delicte comès. D'aquesta manera, consideren "raonable conforme amb la legalitat, respectuós amb les regles legals bàsiques de determinació de la pena i acomodat als criteris de proporcionalitat" subministrats pel mateix Tribunal Suprem en la sentència que es revisa, rebaixar la pena imposada de 15 anys de presó a 14 anys de presó.

Llei favorable per al reu 

En la sentència de 4 de juliol de 2019 sobre la pena de l'acusat, el Tribunal Suprem va declarar que "l'extensió de la pena legalment prevista, conforme al que es disposa als articles 180.1 i 2 i 74 del Codi Penal, és des de 14 anys, 3 mesos i 1 dia de presó fins a 18 anys de presó", que, sobre la base de la continuïtat delictiva, permet arribar en la imposició de la pena establerta "fins a la meitat inferior de la pena superior en grau". La forquilla després de la reforma hauria d'anar des dels 13 anys i 1 dia als 18 anys que assenyala com a límit màxim el Tribunal Suprem en la seva sentència. Així doncs, els jutges ressalten que resulta "clar que la forquilla de penes derivada de la Llei orgànica 10/2022 és més favorable o beneficiosa per al reu que la resultant de la legalitat derogada per ella".