El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sancionat amb una falta lleu una jutgessa d'Olot, Ana María Caballero Muñoz, per tractar amb "poc respecte i desconsideració" dues lletrades que volien parlar en català durant un judici. El Tribunal considera a més que la magistrada va fer servir "expressions fora de to i amb el reiterat retret per descortesia". 

La comissió de la Sala de Govern del TSJC del 27 de juliol va tractar el conflicte i va resoldre per unanimitat la sanció per falta lleu de la jutgessa. Els fets van passar al març, en un judici de faltes, quan les dues advocades van voler parlar en català. Així ho recull l'acta de la Sala de Govern: "Incident que arrenca per la utilització de la llengua catalana per una de les senyores lletrades que intervenien en l'acte de la vista". La jutgessa va assegurar que no entenia el català i va acusar les advocades de "falta de cortesia" i va arribar a argumentar que elles eren "bilingües" i podien canviar al castellà que, segons va manifestar la mateixa jutgessa durant la trifulga en la sala de vistes, és "un idioma universal". El TSJC renya la jutgessa per usar un to "irònic i irrespectuós" cap a les lletrades, que han demanat la seva recusació "per enemistat manifesta" per tal que se l'aparti del cas.

La Sala de Govern diu: "La senyora jutgessa amb les seves expressions fora de to i amb el reiterat retret per descortesia dirigit cap a la senyora lletrada va fer palès, primer, absència d'equilibri reflexiu a l'hora de dirigir l'acte processal; segon, escassa sensibilitat i compromís actiu de protecció cap al que significa el dret a utilitzar la llengua pròpia; i, tercer, i a més, una manca de consideració personal cap a la professional afectada". 

La jutgessa actua de manera condescendent, segons el mateix TJSC, i arriba a proposar que es cridi un intèrpret: "La senyora jutgessa en un primer moment amb cert to condescendent li indica que no passa res, que en efecte té un problema d'enteniment del català oral i que disposarà el nomenament d'un intèrpret per entendre l'al·legat". Segons el TSJC, la jutgessa manté una decisió "absolutament irracional, amb una manca total de justificació normativa i funcional" quan proposa traduir al català totes les expressions en castellà que hi hagi durant el judici perquè el puguin entendre les dues advocades. El Tribunal qualifica "d'innecessària" la discussió.

"Mereixem un respecte"

Les dues advocades, Montserrat Vinyets i Marta Alsina, han recusat la jutgessa perquè hi ha "animadversió". Creuen que la seva actitud va ser una "desconsideració" cap a la seva feina. Les lletrades asseguren que les va humiliar i les va acusar de falta de cortesia per no usar una "llengua universal" com el castellà.

Apunten que no tenien cap inconvenient a canviar de llengua, però que mereixien un respecte que no hi va haver per part de la jutgessa.