Més mesures socials per afrontar la covid-19. El Govern ha anunciat avui que ha aprovat un decret llei que facilita el funcionament de les juntes de propietaris sotmeses al règim de la propietat horitzontal, davant de les restriccions decretades a conseqüència de la crisi sanitària actual. La nova normativa, que modifica temporalment els articles relatius a la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil català, prorroga fins al 30 de juny de 2022 l’obligació que tenen les comunitats de propietaris de celebrar les reunions anuals.

 El Departament de Justícia  informa que el decret llei  també preveu que les juntes i reunions es puguin fer per videoconferència o per altres mitjans telemàtics, encara que no estigui previst als estatuts ni ho hagin acordat prèviament els propietaris. A més, el darrer pressupost anual aprovat per la comunitat, l’aprovació dels comptes anteriors i la renovació dels càrrecs també es prorroguen fins a la celebració de la nova junta ordinària.

La norma té en compte també que, excepcionalment i fins al 30 de juny de 2022, es puguin prendre acords, a instància de la persona que presideix, sempre que els vots es puguin emetre per correu postal o correu telemàtic, i que quedi constància de la recepció del vot.

Restriccions

El decret llei aprovat avui pretén pal·liar els efectes negatius de les mesures imposades pel Govern a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la covid-19. Aquestes restriccions, que afecten especialment la mobilitat, l’aforament i  la distància física mínima interpersonal, podrien repercutir negativament en el funcionament de les juntes de propietaris d’un edifici o d’una comunitat.

El nou text aprovat prorroga així les mesures decretades per l’anterior Decret 53/2020, de 20 de desembre, que es van extingir automàticament el passat 31 de desembre de 2021, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Entitats i fundacions

La Generalitat ja va aprovar el passat mes de desembre un decret llei per tal que les entitats i les fundacions, que tenen una regulació diferent de les associacions de propietaris atès que tenen personalitat jurídica pròpia, puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència fins al 31 de desembre de 2022 davant les restriccions aprovades per aturar l'expansió del virus.

 S'informa que el decret llei l’ha impulsat la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, que encapçala Lourdes Ciuró. La redacció del text ha anat a càrrec de la Comissió de Codificació de Catalunya, que és l’òrgan encarregat de dissenyar, desenvolupar i revisar el dret civil català.

El Codi Civil és la norma d’aplicació principal a Catalunya. Des de Justícia s'afirma que el Codi Civil  "és viu, i des del Parlament de Catalunya s’actualitza perquè pugui donar resposta legal als reptes i a les necessitats socials d’avui".