Mossos d'Esquadra i Policies Locals reforçaran els controls del compliment de les mesures contra la Covid-19 en bars, cafeteries i restaurants, especialment a les terrasses. És l'última ordre actualitzada del Procicat. Segons fonts d'Interior, aquesta actualització s’ha realitzat amb participació de la Direcció General de Comerç, que ha comunicat l’actualització del Pla al Gremi de Restauració.

El Procicat recorda als Ajuntaments que han d’assegurar el compliment d’aquestes mesures, necessàries per mantenir la reobertura de fase.

El compliment de les mesures d’aforament, distància i ventilació, entre altres, és bàsica per tal que es pugui mantenir la reobertura de bars, cafeteries i restaurants. Tot i que segons assegura Protecció Civil, "aquest compliment és majoritari per part tant de la clientela com dels encarregats dels locals" cal mantenir l’alerta "de forma constant i no abaixar la guàrdia".

Per aquest motiu, avui des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), Protecció Civil de la Generalitat ha informat de l’actualització a tots els Ajuntaments del país, recordant-los la necessitat de controlar el compliment d’aquest pla i les mesures.

En aquest sentit, tant Mossos d’Esquadra com Policies Locals faran dispositius especials de patrullatge i control, amb una voluntat didàctica i de sensibilització, però sancionant aquelles actuacions que vagin en contra de les mesures que volen contenir la propagació del coronavirus, especialment en els àmbits de socialització com la restauració. Protecció Civil recorda que la Direcció General de Comerç i els mateixos Ajuntaments també realitzen controls.

Les mesures en bars, restaurants i terrasses

• El consum sempre s’ha de realitzar a la taula, mai a la barra ni, en general, drets.

• Tant a les terrasses com als espais interiors, els grups de clients poden ser d'un màxim de 4 persones, amb l’excepció de persones d’una única bombolla de convivència (persones que viuen al mateix domicili) en que no s'aplicaria límit.

• La ubicació de taules ha de permetre la distància mínima de dos metres entre comensals de taules diferents. Aquesta distància ha d’estar degudament senyalitzada amb elements visibles per a tothom.

• S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte que totes les persones formin part d’una única bombolla de convivència (persones que conviuen en un mateix domicili).

• Per tal que les terrasses puguin tenir la consideració d’espai a l’aire lliure es requereix sempre que hi hagi almenys dos costats lliures sense tancament, especialment si hi ha un sostre o tancament superior. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no podrà tenir la consideració d’espai a l’aire lliure i per tant li seran d’aplicació les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors (aforament mes reduït i prohibició de fumar, per exemple). No es permet en cap cas un tancament total dels quatre laterals i del sostre sense cap tipus de ventilació.

Cal recordar també que el consum de tabac a les terrasses està condicionat a garantir els dos laterals lliures però també a garantir una distància de 2 metres respecte a persones que no siguin de la bombolla de convivència (és a dir, respecte a qualsevol persona amb qui no compartim domicili).

• Als espais interiors és d’aplicació la limitació d’aforament, que actualment és del 30%. Aquest valor pot anar evolucionant al llarg dels diferents nivells del pla de desescalada.

• A més, als espais interiors i tancats, l'obertura està condicionada a garantir una bona ventilació per evitar els contagis per aerosols. S’ha de mantenir la ventilació durant tot el període d’obertura al públic de l’establiment o local. La ventilació pot ser natural, mitjançant l’obertura de finestres i portes, o amb sistemes de ventilació mecànica.

En els locals o edificis que disposen només d’espais de ventilació natural, cal procurar que aquests estiguin oberts el màxim d’hores possible, i especialment en els espais més concorreguts i en espais compartits.

• Els elements de ventilació no substitueixen les altres mesures preventives d’obligat compliment: el manteniment de la distància de seguretat entre persones, l’ús de mascaretes i la neteja i desinfecció de les mans i les superfícies i objectes.

En aquest sentit, cal recordar que el pla sectorial de restauració vigent des del juliol indica que els clients han de portar ben posada la mascareta mentre no hi hagi consum d’aliments i begudes. És especialment important sobretot en el moment de proximitat dels cambrers o altres professionals. Així mateix, el pla vigent especifica que l’establiment ha de controlar que el client no faci ús arbitrari de les taules i cadires per tal que aquest equipament pugui ser desinfectat entre un client i un altre i, per tant, els clients no poden seure fins que ho determini el responsable del local.

• També cal recordar que el pla sectorial de la restauració preveu que per a totes les activitats, establiments o espais, cal identificar una persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual establertes a la normativa i al propi pla sectorial. Aquest responsable també serà l'interlocutor amb l'autoritat sanitària en cas que sigui necessari. El responsable de l’activitat assumirà les actuacions per a la minimització dels riscos higienicosanitaris pel coronavirus.

Finalment, cal recordar que els ciutadans també han de conèixer i col·laborar en l’aplicació d’aquestes mesures i evitar fer ús dels espais de restauració que no compleixin les condicions de seguretat establertes, atès el risc de contagi que pot suposar.