endesa cop25

La Cimera del Clima, que se celebra a Madrid del 2 al 13 de desembre, és el fòrum polític més important a nivell mundial per front al canvi climàtic. La trobada, anomenada COP25, és multidisciplinar i transversal, i aplega no només representats polítics i governamentals sinó també socials, científics i empresarials.

El COP25 havia de celebrar-se inicialment a Xile, però la delicada situació política va portar al govern xilè a renunciar a última hora a la seva organització.

1. Què és una COP?

La Conferència de les Parts, COP, és una cimera anual que representa l’òrgan suprem de presa de decisions de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic. La integren els governs dels països i el seu objectiu es mitigar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La primera COP es va celebrar a Berlín el 1991 i la de Madrid és la trobada número 25. La més important, però, va ser la celebrada l’any 2905 a París, on es va arribar al pacte internacional més ambiciós per fer front a l’emergència climàtica, l’anomenat Acord de París.

2. Qui participa al COP25?

Els 197 països que integren la Convenció Marc de les Nacions Unides poden participar en la Cimera del Clima. Hi ha però nombrosos observadors com ara empreses, organitzacions internacionals o associacions.

3. Com es desenvolupa una COP?

La primera setmana de la COP se celebren les reunions de caràcters tècnic i es a les últimes jornades, les conegudes com a tram ministerial, que hi participen els caps d’Estat i els ministres responsables de medi ambient i canvi climàtic.

Quina importància té la COP25?

Es tracta de l’última reunió abans de l’entrada en vigor, l’any que ve, del pacte de l’Acord de París, que es va posar com a objectiu que la temperatura del Planeta no superi entre un 1,5ºC i 2ºC respecte els nivells preindustrials. Cada cinc anys els països hauran de revisar els seus plans de reducció d’emissions, que són voluntaris, per tal d’aconseguir aquests objectius.

Quan és a punt d’activar-se l’Acord de París tots els indicadors constaten que les mesures adoptades en els darrers quatre anys per la majoria dels governs són insuficients per assolir els objectius, dels quals hauran de retre compres l’any que ve a la cimera que se celebrarà a Glasgow.

4. Quins són els reptes de la COP25?

La llista de reptes per aquesta cimera és inacabable: els mercats del carboni, les aportacions al Fons Verd del Clima, les mesures de suports als països en vies de desenvolupament en la seva transició a un nou model energètic...

Els bons de transmissió de carboni, amb els quals els països podrien comprar les quotes d'emissió d'altres països per a poder emetre més, serà el gran escull en la negociació del Cimera del Clima

Contaminació Xina Cimera Clima EFE

Xemeneies d'una planta d'energia de carbó emeten fum durant la nit en Changchun, a la Xina. Foto: EFE

5. Quins són els països més contaminants?

Sis economies són responsables del 60% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle:

  • La Xina, el 26,8%.
  • Els Estats Units, el 13,1%.
  • La Unió Europea, el 9%.
  • L’Índia, el 7%.
  • Rússia, 4,6%.

6. Com arriba la Unió Europea a la Cimera?

La Unió Europea es presenta a la Cimera amb un govern recent proclamat i amb la declaració, per part del Parlament Europeu, de l’emergència climàtica. La UE és la més complidora en matèria climàtica, i s’espera que l’any 2030 redueixi les seves emissions en un 50% per sota dels nivells del 1990. Amb tot , el Parlament ha demanat a la Comissiò Europea que elevi aquest objectiu fins el 55%, pas que es considera necessari per arribar a la neutralitat climàtica el 2050.

7. Quina és la postura de la Xina i els Estats Units?

La Xina arriba a la COP25 amb la intenció de liderar la lluita contra el canvi climàtic un cop els Estats Units ha iniciat el procés per retirar-se de l’Acord de París. La Xina ha presentat els seus compromisos per reduir les emissions amb la mirada posada al 2030, mentre que l’administració Trump ha suavitzat la legislació que perseguia mitigar les emissions. Tot apunta que si surt reelegit el 2020, els compromisos d’Obama no es podran complir.

8. Què és la Zona Verda de la COP25?

La Zona Verda de la Cimera del Clima està destinada a la participació social. Se celebraran prop de 500 esdeveniments, amb més de 800 hores d'activitats programades per les gairebé 1.400 sol·licituds que han presentat diferents entitats de la societat civil.