Català i matemàtiques són els aprenentatges que més han empitjorat a Catalunya, segons ha constatat aquest dilluns el Departament d'Educació després d'avaluar els resultats de les competències bàsiques de sisè de primària i quart d'ESO. Pel que fa a la llengua catalana, a primària la baixada és de 4,2 punts (de 76,7 punts a 72,5) i a secundària ho és de 2,4 punts (de 76,5 punts a 74,1). Pel que fa a les matemàtiques, a primària la davallada és de 4,9 punts (de 76 punts a 71,1) i a l'ESO ho és de 5,5 punts (de 66,7 punts a 61,2). És per això que Educació introduirà tot un seguit de mesures de compensació per tal de millorar l'assoliment de les competències bàsiques de tot l'alumnat.

Mesures per a les competències en català

La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, ha anunciat que s'introduiran per primera vegada proves orals en llengua catalana a les avaluacions de competències bàsiques de sisè de primària i de quart d'ESO. Seran proves que les duran a terme tots els centres educatius i que avaluaran tant la capacitat d'expressió com la fluïdesa de l'alumnat. També es reforçarà la formació del professorat amb la programació durant l'actual curs de 4.150 places per a l'obtenció del C2 en català.

D'altra banda, Mora ha assegurat que s'acompanyarà els docents en metodologies de foment de l'ús del català amb eines per adequar la resposta didàctica a la diversitat lingüística de l'aula — com ara tallers o formació. Així, s'estendran els programes d'acceleració de l'ús de la llengua amb l'objectiu que s'hi incorporin 700 centres cada any i que el 2026 tots els centres hagin pogut rebre aquest acompanyament. Aquest curs 2022-2023 ja l'apliquen un total de 500 centres.

Mesures per a les competències en matemàtiques

Respecte de les matemàtiques, s'establiran acords amb Instituts de Ciències de l'Educació d'universitats catalanes per a la realització d'activitats de formació permanent del professorat als centres on es detecti una major necessitat. En aquest sentit, el Departament d'Educació ha remarcat que des del setembre s'han creat mil noves places i que a partir del gener se n'afegiran 2.000 més. També s'incorporarà una línia específica de matemàtiques en els plans de formació de zona, amb un total de 75 arreu de Catalunya — on en cada zona s'assignaran docents col·laboradors de matemàtiques de suport a les iniciatives i seminaris programats.

Es crearà una borsa de professorat formador i paquets formatius per desenvolupar activitats amb entitats com el Museu de les Matemàtiques o el Col·legi de Doctors i Llicenciats, alhora que a partir del febrer es posarà en marxa una nova formació per a les matemàtiques al batxillerat (amb més de 300 places). Educació fomentarà els Clubs de Matemàtiques per a professorat. Això serà a partir del curs 2023-2024, quan aquests clubs s'adreçaran als docents d'escoles i instituts com a espai de reflexió pedagògica sobre l'aprenentatge competencial de les matemàtiques i que arribarà a 800 docents cada any. Finalment, es millorarà el vector de matemàtiques en el programa STEAMCat (que arriba a més de 130 centres).

L'anglès, també en problemes

Si bé ha pujat 3,7 punts a primària, l'anglès ha patit una davallada de 2,1 punts a l'ESO. És per això que el Departament d'Educació ha proposat impulsar activitats d'immersió en anglès dirigit a centres de complexitats (passant d'un pressupost de 100.000 euros el 2022 a 40.000 el 2023), incrementar la formació en anglès del professorat, obrir per al curs 2023-2024 proves lliures per acreditar el nivell C2, millorar el programa de certificació de coneixement de llengua estrangera i fomentar programes d'intercanvi.

Educació ha assegurat que la situació de Catalunya s'assimila a la d'altres països europeus, que també han detectat pèrdues d'aprenentatge a causa de la pandèmia. "La pandèmia ha incidit en una pèrdua d'aprenentatges en llengua anglesa, catalana i matemàtiques perquè aquestes matèries són les que més requereixen unes condicions d'escolarització per ser millorades, treballades i adquirides", ha explicat Mora, que ha remarcat la posada a disposició de "mesures compensatòries per tal que els centres puguin elaborar una resposta a aquesta situació que permeti millorar els aprenentatges de l'alumnat més vulnerable i tot l'alumnat".