El nombre de desnonaments ha baixat un 3,6 per cent durant el 2017. Segons dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) se'n van produir 60.754. La majoria, 6 de cada 10 (35.666), van ser per impagament del lloguer, i la resta, 22.330, per execucions hipotecàries, és a dir, per no poder pagar la hipoteca al banc.  

Catalunya ocupa el primer lloc

Tot i la devallada, Catalunya és la comunitat amb més desnonaments, 13.308, seguida d'Andalusia, amb 10.347, i de València amb 8.207. Si ens fixem en els desnonaments produïts per no pagar el lloguer, Catalunya també encapçala la classificació amb 8.624, seguida de Madrid amb 5.001 i Andalusia amb 4.713. Pel que fa als desnonaments per execucions hipotecàries Catalunya és la tercera del rànquing amb 3.832, la superen Andalusia i València. 

Cauen les execucions hipotecàries que arriben al jutjat

El CGPJ ha presentat l'informe sobre els efectes de la crisi econòmica en els organismes judicials i en ell es constata que el nombre d'execucions que es presenten al jutjat ha caigut del 37,8 % i se situen en 30.094, és la xifra més baixa des del 2008. Al 2009 se'n van presentar 93.3199; al 2010, 93.636; al 2011, 77.854; al 2012, 91.622; al 2013, 82.680; 80.749 al 2014; 68.165 al 2015, i 48.410 al 2016.