El maltractament i abandonament de mascotes estaran prohibits des d'aquest divendres a Espanya perquè entra en vigor la llei de benestar animal que endurirà les sancions, però que arrencarà a mig gas en deixar aparcats, ara per ara, el curs de tinença de gossos i l'assegurança de responsabilitat civil, a l'espera d'un reglament. De moment està pendent d'aprovar-se el reglament que desenvoluparà aquests aspectes; el retard en l'aplicació és només "un desfasament" temporal fins al traspàs de funcions del govern espaynol que està en funcions, segons fonts del Ministeri de Drets Socials. Des del Ministeri indiquen que el reglament està redactat tret de matisos i pendent només d'aprovació.

Quines són les obligacions essencials que han de complir les persones respecte al seu animal de companyia?

 • Identificar-los: els gossos, gats i fures s'identificaran amb microxip i les aus mitjançant anellat, encara que es desenvoluparan els diferents sistemes d'identificació per a la resta de les espècies.
 • Prestar a l'animal les cures sanitàries necessàries per garantir la seva salut.
 • Recórrer a un professional del comportament quan el nostre animal de companyia presenti problemes de convivència, especialment en el cas de gossos. És obligatori educar i manipular l'animal amb mètodes que no provoquin sofriment o maltractament a l'animal, ni li causin estats d'ansietat o por.
 • Superar un curs de formació en tinença responsable, gratuït, per conèixer la responsabilitat de tenir un animal de companyia. Aquesta obligació s'aplicarà inicialment només als titulars de gossos i, ara per ara, no se sap a partir de quan s'haurà de fer.
 • En el cas de tinença de gossos, és obligatori subscriure una assegurança de responsabilitat civil. Algunes assegurances de la llar ja tenen aquestes cobertures integrades. Aquesta norma, ara per ara, també està pendent d'aprovació.

Aquests són els animals considerats de companyia

La relació d'espècies que poden ser animals de companyia és la següent:

 • Els gossos, gats i fures.
 • Els animals domèstics que s'incloguin al llistat que elaborarà el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.
 • Els animals de producció que s'inscriguin com a animals de companyia per decisió del seu titular.
 • Les aus de falconeria.
 • Els animals d'aquariofília inclosos al catàleg d'espècies exòtiques invasores ni d'espècies silvestres protegides.
 • Animals pertanyents a espècies silvestres que s'incloguin al llistat positiu, que aprovarà el ministeri.

Abandonament zero

El director general de Drets dels Animals, Sergio Torres, en declaracions a EFE, explica que la llei garantirà "l'abandonament zero d'animals de companyia" amb la garantia que han estat considerats "éssers dotats de sensibilitat en el nostre codi civil". Ha recordat que la llei estableix dos eixos fonamentals; el primer és lluitar per eliminar "la xacra de l'abandonament d'animals al nostre país, que recordem la xifra està entorn dels 300.000 cada any".

Sacrifici zero

En segon lloc, la llei prohibeix el sacrifici d'animals de companyia en els centres de protecció animal i no podran ser sacrificats per falta d'espai o per motius econòmics. Si es permet l'eutanàsia dels animals de companyia, realitzada per un veterinari i sota el seu criteri, en els casos en els quals el benestar de l'animal estigui compromès.

Circs sense animals

Els circs deixaran d'utilitzar animals silvestres en captivitat en els seus espectacles. Per a això, disposaran d'un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei per modificar la seva activitat i lliurar-los a centres de recuperació d'animals silvestres o altres espais que garanteixin el seu benestar.

Animals de companyia en el transport públic

La llei afavoreix l'entrada d'animals de companyia en els diferents mitjans de transport. En el cas dels serveis públics de taxi o vehicles de turisme amb conductor, facilitaran l'entrada de forma discrecional. Les navilieres, companyies aèries i operadors ferroviaris hauran d'adoptar mesures per facilitar l'accés d'animals de companyia, per a això, el titular haurà de respectar les mesures de seguretat que s'estableixin, vetllar pel correcte comportament de l'animal i assegurar que aquest tingui les condicions higienicosanitàries adequades.

Cria i compra d'animals

Si el titular de l'animal, de forma puntual, vol fer criar el seu animal de companyia, podrà fer-ho però amb previ registre al Registre de Criadors i l'animal de companyia s'haurà d'inscriure com a reproductor al Registre d'Animals de Companyia. D'altra banda, a les botigues es podran adquirir tots els animals permesos a excepció de gossos, gats i fures, que únicament podran adquirir-se des del seu criador. Els gossos, gats i fures de menys de 4 mesos d'edat únicament podran adquirir-se des del seu nucli de cria de naixement, mentre que els majors d'aquesta edat podran adquirir-se en qualsevol altre del mateix criador.

En els 12 primers mesos després de l'entrada en vigor de la llei, les botigues on es comercialitzen actualment gossos, gats i fures podran continuar fent-ho, ja que la llei recull un termini transitori per a l'adaptació d'aquests establiments. A més, estarà també prohibida la venda d'animals per internet ja que la llei vol evitar el tràfic il·legal i garantir el benestar i seguretat dels animals.

Un temps màxim de solitud

No es podrà deixar sense supervisió d'un animal de companyia durant més de tres dies consecutius. En el cas de l'espècie canina, aquest termini no podrà ser superior a 24 hores consecutives. Així doncs, l'animal ha d'estar supervisat; pot estar sota la cura d'un familiar, un professional contractat o altres opcions que garanteixin el seu benestar.