Fins a un 98% dels centres educatius públics tenen signats els contractes per a l'hora d'educació en el lleure que s'aplicarà durant el setembre per l'avançament del curs escolar. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en una entrevista a l'ACN, ha tranquil·litzat les famílies assegurant que ja són uns 1.700 contractes signats des dels centres amb les entitats que oferiran aquestes activitats. Així doncs, Cambray ha defensat que la xifra permet contradir les "impressions" que van sorgir sobre les dificultats per trobar monitors. En la majoria de casos, es tracta d'ampliar les hores dels que ja s'encarreguen del temps de migdia. 

El conseller ha manifestat la garantia perquè en l'educació en el lleure "totes les famílies puguin educar els infants amb el mateix horari". Educació va anunciar que les famílies es podrien acollir a una hora de lleure educatiu, fins a les 16.30 hores, i que aquesta seria gratuïta per a les famílies. "Donarem totes les garanties perquè l'alumnat que es vulgui quedar tingui gratuïtat i amb cobertura de monitors", ha conclòs Cambray. El titular de la cartera educativa ha recordat l'existència, ja prèvia als cursos escolars anteriors, dels monitors que tenen firmats uns contractes, a través dels consells comarcals, a través de les AFA o directament des de les escoles, de l'educació en el lleure en temps de migdia. "Els monitors de menjador han firmat aquests contractes per al temps de les tardes, amb el nombre de monitors necessaris en funció de la quantitat d'alumnes en els centres educatius", ha remarcat el conseller.

L'inici d'una nova etapa del sistema educatiu

"Comencem una nova etapa del sistema educatiu català després de la pandèmia. Som conscients del moment en què ens trobem i, per aquest motiu, hem de prendre decisions de transformació educativa que sabem que són bones per a l'alumnat" ha relatat el polític d'ERC. Malgrat tot, ha reconegut que el fet d'impulsar un nou sistema fa que sigui "inevitable aprendre mentre fas camí". "A mesura que anem desplegant un avançament del curs en què és el primer que es fa aquesta política anirem aprenent més de la decisió presa per, així, fer que el curs 23-24 sigui millor", ha subratllat Cambray.

La proposta de l'avançament del curs al 5 de setembre va generar algunes crítiques i l'alerta sobre la dificultat de trobar monitors que poguessin cobrir aquesta hora. En aquest sentit, Cambray ha assegurat que s'ha debatut molt la proposta i que el consens s'ha trobat en la mesura que el Departament havia proposat des d'un inici. En aquest sentit, Educació ha fet un acompanyament als centres per tal de fer aquests contractes per al lleure educatiu en els centres públics, ja que la concertada té la seva pròpia gestió. El conseller ha respost les crítiques assegurant que de la mateixa manera que es resolen els "desajustos" que es poden donar durant l'espai migdia, es resoldran els que es puguin trobar en aquesta hora de lleure a les tardes.