El pròxim 5 de setembre, els nens i nenes dels grups d’infantil i de primària tornaran a omplir les aules. El 7 de setembre, dos dies més tard, ho faran els grups dels més grans: ESO, batxillerat i cicles formatius. Una mesura que neix després d’una demanda que ve de lluny: el Consell Escolar de Catalunya ja el 1994 assenyalava que les vacances d’estiu s’havien d’escurçar. Una reclamació que s’ha anat estenent en el temps, fins a quatre vegades han arribat a reclamar des de la institució aquest avançament que el curs vinent es portarà a terme.

“Els períodes de vacances llargs, com el de l’estiu a Catalunya, propicien una pèrdua d’hàbits i aprenentatges en tot l’alumnat en general”, apunta Jesús Viñas, president del Consell Escolar de Catalunya. Una situació que se suma al fet que aquest temps, en el qual els nens i nenes no van a l’escola o a l’institut, afavoreix les desigualtats d’aquells col·lectius més vulnerables. “En tots els documents en què s’ha reclamat la mesura apareix que els períodes llargs de vacances afecten l’alumnat més vulnerable, perquè, en definitiva, l’alumnat que té un bon coixí familiar i econòmic rebrà activitats com casals d’estiu, etc. En canvi, hi ha una altra part de la població, la més vulnerable, que no hi té accés”.

Els hàbits que s’estableixen durant el curs es perden durant els mesos de vacances

Vacaciones   Weiqi xiong   Unsplash

Un altre factor a què Viñas apunta és el referent als hàbits que s’estableixen durant el curs, amb les rutines conseqüents que durant els mesos de vacances es perden. Per això, des del Consell Escolar remarquen la importància que qualsevol canvi en el calendari escolar s’ha de fer de forma gradual pensant sempre en l’aprenentatge de l’alumnat, intentant equilibrar al màxim possible els períodes lectius i no lectius, tenint en compte el context social.

“Seria desitjable anar cap a una reducció del període de vacances estiuenques, que s’hauria de compensar amb increments equivalents en altres èpoques de l’any”, apuntava un dels documents datats del 2002, on des del Consell Escolar de Catalunya ja demandava aquesta mesura que es portarà a terme de cara al curs vinent.

El temps que duren les vacances és important perquè els aprenentatges es poden perdre

Classe   Sigmund   unsplash

Els pedagogs, també a favor de la mesura

En la mateixa línia del president del Consell Escolar de Catalunya, opinen la gran majoria de pedagogs, que donen suport a la mesura d’aquest avançament del calendari escolar. Joaquín Gairín, pedagog, catedràtic de Didàctica i Organització escolar i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es mostra a favor de la mesura, ja que tal com el mateix expert apunta, “pels nens, nenes o joves adolescents, assistir als centres educatius, que són espais de socialització, d’intercanvi i de formació, és positiu”. D’altra banda, el professor remarca la importància de garantir les activitats extraescolars en els centres al llarg de la tarda, una mesura amb la qual ja s’ha compromès el Govern de la Generalitat, així com el mateix servei de menjador, que durant aquest mes no desapareixerà.

La mesura, que s’iniciarà a partir del setembre del curs 2022-2023, suposarà un canvi per tal d’adaptar el calendari escolar a la resta de països europeus. Un avançament que es portarà a terme per tal de minimitzar l’impacte negatiu que produeixen en els infants els llargs períodes de temps sense assistir a l’escola i per no agreujar aquells col·lectius més vulnerables que durant les vacances d’estiu, no tenen amb qui deixar les seves criatures perquè se’n facin càrrec.