Prop de la meitat de catalans, concretament el 45,2% està a favor de l'avançament del curs escolar, mesura anunciada pel Govern i que ha estat rebutjada amb contundència pels sindicats de mestres i professors, segons l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió. Aquesta dada s'ha conegut en la tercera jornada de vaga dels sindicats d'Educació, convocada entre altres qüestions, per l'avançament del calendari escolar. Els catalans que es pronuncien en contra són el 36,5%. La mostra es va fer entre els mesos de novembre i desembre, quan encara no es coneixia la decisió del Govern d'avançar l'inici de les classes al 5 de setembre, canvi que va ser anunciat el 10 de febrer pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep González-Cambray.

El rebuig a l'avançament del curs escolar és majoritari entre els menors de 24 anys, ja que un 68,5% rebutja la mesura. En canvi, a la franja de les persones entre 35 i 49 anys, en edat de tenir fills a l'escola, un 51,6% està a favor de l'avançament del curs i un 36,2 % s'hi manifesta en contra. En el cas dels que tenen entre 50 i 64 anys, també són majoria els que volen que les classes comencin abans, en un 45'5%. També ho creu així el 47,6% dels majors de 64 anys. Malgrat la demanda dels sindicats d'ajornar la mesura fins al curs 25/26, el conseller d'Educació s'ha mostrat inflexibles, assegurant que es tracta reduir les vacances d'estiu tal com ha reclamat fins a quatre vegades pel Consell Escolar de Catalunya en els últims anys. Igualment, ha defensat que l'avançament no implica cap increment d'hores lectives i comporta una millora per a l'alumnat.

A favor de reduir les ràtios

Una altra de les mesures avançades pel Govern és la reducció del nombre d'alumnes per aula, una reducció que els sindicats consideren insuficient. El 74% dels enquestats es mostren a favor de la reducció de les ràtios, cosa que rebutgen el 19,2%. El 30% dels menors de 24 anys no està d'acord. El 85% dels enquestats amb estudis universitaris es pronuncia a favor. El CEO també ha preguntat per la titularitat dels centres del sistema educatiu. És majoritària l'opinió que el sistema s'hauria de mantenir, amb centres públics i centres privats concertats. Així ho pensa el 57,4% dels enquestats, mentre que el 40,3% sostenen que tots els centres haurien de ser de titularitat pública. Aquesta opinió és majoritària entre els votants de la CUP (71%) i els d'En Comu (60%).

La majoria de catalans valora positivament que els centres escolars hagin estat oberts cada dia el curs passat durant la pandèmia. Un 17,2% ho valora molt positivament, mentre que un 13,7 ho troba negatiu. El 75% dels assalariats ho valoren positivament. L'enquesta Òmnibus del CEO està formada per preguntes proposades des dels diversos departaments de la Generalitat.