El comitè d'experts d'Educació, poc estimat. El fracàs que es va viure recentment amb la publicació de l'informe PISA (en què s'evidenciava la davallada general del nivell dels alumnes catalans) va tenir com a resposta la creació d'un grup de treball que està treballant aquestes setmanes per presentar un conjunt de mesures a curt, mitjà i llarg termini, i amb la intenció que les novetats puguin començar a aplicar-se a partir del curs vinent. El comitè va néixer com a proposta de la consellera d'Educació, Anna Simó, i va rebre el suport dels grups parlamentaris. Ara bé, no compta amb els suports de la comunitat educativa: els sindicats ja van pronunciar-se en contra, i ara també s'ha evidenciat el rebuig que genera el grup de treball entre el professorat.

Comissions Obreres ha presentat un estudi en què es revela que un 74% de docents catalans no considera que el comitè d'experts sigui la millor opció per trobar respostes a la desfeta del nivell educatiu. Concretament, quasi un 30% de persones enquestades no està gens d'acord i un 42% està poc d'acord; per contra, un 23% està bastant d'acord, i el 5% restant està totalment d'acord. I és que, des de CCOO, assenyalen que la creació d'aquest grup de treball sense la participació de la comunitat educativa i dels professionals de l'educació (no hi ha representants sindicals ni dels centres) "no garanteix una anàlisi prou ajustada de la realitat" en el món de l'ensenyament. 

L'enquesta organitzada per CCOO s'ha posat en marxa davant la negativa d'Educació d'iniciar una consulta similar als mateixos docents, les persones que millor poden conèixer la realitat a les aules. Amb més de 3.500 professionals interrogats, representa de forma força fidel el sector de l'educació. Un altre punt de l'estudi revela que el 95% de les persones enquestades està totalment o bastant d’acord amb la necessitat de consultar els mateixos docents per trobar estratègies que permetin millorar els resultats educatius. "Com sempre hem defensat, no es poden trobar solucions sense comptar amb l’opinió de les treballadores directament implicades", subratlla l'informe.

Perdent l'amor per la professió

Si bé sempre s'ha dit que la docència és una professió en què té un important pes la vocació, la realitat a les aules està fent cada cop més difícil la continuïtat dels professors. De fet, gairebé sis de cada deu docents ja consideren que la seva feina és poc o gens gratificant, una xifra que ha anat incrementant en els darrers anys. Només un 7% de les persones enquestades creu que és gratificant, una proporció que el sindicat considera "molt preocupant". "Aquesta dada mostra el greu malestar que existeix en els centres per les altes ràtios, la manca de recursos per atendre l'alumnat de manera personalitzada i la manca de finançament de l'educació", explica CCOO.

De fet, aquestes són les principals demandes del sector. Preguntats per quines són les possibles causes de la davallada dels resultats PISA, els docents creuen que les causes principals són les ràtios elevades (el 62% del total d'enquestats), la manca de recursos per a l’educació inclusiva i les aules d’acollida (53%), la manca de finançament del sistema educatiu (48%), la manca de continuïtat de les lleis educatives (39%), la manca de disciplina de l’alumnat al centre (35%), la manca de temps per a la coordinació i planificació de classes (32%) i la manca de reconeixement als professionals de l’educació (31%).

El sindicat conclou que amb aquest informe s'ha pogut recollir "el malestar que traslladen els professionals de manera rotunda". "En cap cas s’han sentit interpel·lats per l’administració", lamenta. Per respondre a les demandes del sector, CCOO creu essencial millorar les condicions laborals, posar més recursos per atendre l'alumnat (invertir fins a un 6% del PIB de Catalunya en ensenyament) i escoltar la comunitat educativa. "Però per això cal donar un cop sobre la taula, un punt d'inflexió", avisa.