En plena lluita per l'audiovisual a Madrid entre el govern espanyol i els partits independentistes, arriba una dada demolidora: només un 3% de l'alumnat de 4t d'ESO consumeix sempre o sobretot continguts audiovisuals en català. Així ho reflecteix una enquesta elaborada pel Consell d'Avaluació Superior de Catalunya entre 55 centres, els resultats de la qual s'han presentat en el marc d'una jornada del Consell Escolar de Catalunya sobre l'ús del català. Les dades preliminars d'aquest estudi ja es van donar a conèixer a principis de novembre: per exemple, es va revelar que només el 46,8% dels professors es dirigeix sempre o gairebé sempre en català als alumnes i només el 39,4% d'aquests amb els professors.

En aquesta línia, un 19% ho fa igual en català que en castellà, mentre que un 62,2% només o sobretot en castellà i el 15,8% només o sobretot en una altra llengua. Així, les xifres contrasten amb les del 2013, quan els que asseguraven veure la televisió només o sobretot en català eren el 4,9% (gairebé dos punts més que avui) i els que ho feien només o sobretot en castellà representaven un 50,4% (dotze punys menys que avui).

Parlar català en el futur

Pel que fa a les xarxes socials específicament, també ha caigut l'ús del català: els joves que només es comuniquen en català han passat del 16,6% al 8,9%, mentre que els que ho fan en castellà han pujat del 40% al 58%.

Per la seva banda, els alumnes que en el futur voldrien situar-se en el grup dels qui parlen "només o més català" ha passat de suposar un 31,4% al 14,8%. Per tant, s'ha reduït a menys de la meitat entre el període de 2006 i 2021. Concretament, els resultats comparen les onades fetes el 2006, 2013 i el 2021. Llavors, mostren que els alumnes catalanoparlants inicials són el 32,7%, mentre que els castellanoparlants representen el 38%.

Identificació amb el català

El 27,1% dels enquestats asseguren que la seva llengua és tant el català com el castellà i el 37% assegura que ho és el castellà (32,8% el 2013). La identificació amb el català té una caiguda sostinguda de més de tres punts a cada onada: 36,5% el 2006, 31,5% el 2013 i 27% el 2021. L'estudi mostra com el 50,4% dels alumnes catalans creuen que la llengua catalana es farà servir menys en un termini de cinc anys.

"Una de les raons de pes que contribuirien a aquest descens és que la manca d'oferta audiovisual i de continguts a la xarxa en llengua catalana explicarien que els adolescents percebin el català com una llengua no necessària o poc útil en l'àmbit no escolar o social", explica l'informe, que recull moltes dades relacionades amb l'estat de la llengua entre el jovent.

 

Imatge principal: Un jove consumeix continguts en un mòbil / ACN