Al voltant del 10% de la població mundial pateix algun trastorn relacionat amb la tiroide. Aquesta glàndula, situada a ambdós costats de la tràquea, participa en la producció d'una sèrie d'hormones que regulen el metabolisme del nostre organisme.

Dues de les patologies més freqüents relacionades amb ella són l'hipotiroïdisme, que es produeix quan segrega menys hormones de les necessàries i l'hipertiroïdisme, que apareix quan en segrega massa. En aquells casos en els quals aquest últim es presenta de forma recurrent, se sol prescriure un tractament amb iode radioactiu, que consisteix en l'ús d'un isòtop de iode que destrueix mitjançant radiació les cèl·lules de la tiroide que provoquen un augment de la producció hormonal.

Un estudi dirigit per experts de l'Institut Nacional del Càncer i publicat fa escassos dies a Jama Internal Medicina, conclou que existeix relació entre aquest tractament i el risc a llarg termini de mort per determinats tipus de càncer com el de mama o el d'ovari.

L'estudi

Per dur a terme la investigació es va seguir l'evolució d'un grup de pacients que van seguir teràpia de iode radioactiu i es va demostrar que per cada 1.000 pacients tractats amb un rang estàndard de dosi, es produeixen entre 20 i 30 morts addicionals per càncer com a resultat de l'exposició a la radiació. Els experts van descobrir que els pacients que van participar en l'estudi –al voltant de 19.000 en total– van absorbir la major part de la radiació a la glàndula tiroide, però altres òrgans com la mama i l'estómac també van estar exposats.

A més es va trobar una relació entre la dosi absorbida per un òrgan i la mortalitat per càncer en el mateix. La relació va ser estadísticament significativa per al càncer de mama femení: per cada 100 miligray (mGy) rebuda, es produeix a un augment del 12% en el risc relatiu de mortalitat. Per a la resta, va ser del 5%.

L'hipertiroïdisme

Es calcula que entre el 0,8 i l'1,2% de la població pateix hipertiroïdisme, una patologia que afecta sobretot les dones. Una de les causes més freqüents és la malaltia de Graves Basedow, d'origen autoimmune, que estimula la glàndula tiroide. Els símptomes més habituals són el nerviosisme, l'augment de la irritabilitat, la sudoració, l'aparició de palpitacions i tremolor de mans, l'ansietat i dificultat per agafar el son, la debilitat muscular, les males digestions i la pèrdua de pes. Els tres tractaments més comuns són els medicaments tiroides, el iode radioactiu i l'extirpació de la glàndula, que es fa, en les menys de les ocasions. En el cas del iode, l'estudi que s'ha presentat obre sens dubte una via d'investigació per analitzar els efectes d'aquesta teràpia que tan bons resultats estava donant.

Segons els investigadors, es necessita investigació addicional per avaluar de manera més exhaustiva la relació risc-benefici de la radiació versus altres opcions de tractament disponibles per a l'hipertiroïdisme.