La Unió de Llauradors i l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU) han presentat un informe en el qual queda reflectit que els productors de cítrics de Sud-àfrica poden utilitzar fins a 62 matèries actives de pesticides l'ús dels quals està prohibit per als de la Unió Europea. I d'aquestes 62, l'Organització Mundial de la Salut té qualificades a tretze com extremada o altament perilloses.

L'Organització Mundial de la Salut té qualificades a tretze com extremada o altament perilloses

De moment, tal com informen aquestes organitzacions, no s'han realitzat analítiques a les produccions importades. "És funció de les diferents Administracions el control d'aquestes substàncies actives als productes que arriben als mercats europeus", asseguren, però volen posar de manifest que fa falta una protecció efectiva dels consumidors en aquest tipus d'aliments.

L'estudi també aborda com afecten la salut les matèries actives de pesticides que s'utilitzen habitualment a Sud-àfrica per al control de plagues o malalties. Segons l'Organització Mundial de la Salut, sis d'elles tenen un risc cancerigen probable, cinc tenen un efecte segur i set un efecte probable sobre la reproducció humana.

La Unió de Llauradors ha mantingut en els últims mesos contactes amb la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentaria i Nutrició (AECOSAN) i l'Agència Europea de Seguretat Alimentaria. El seu objectiu és traslladar les conclusions del seu estudi a la Comissió i al Parlament Europeus una vegada se celebrin les eleccions del proper 26 de maig.

L'organització demana la prohibició de la importació de cítrics de països que tinguin autoritzada la utilització de matèries actives l'ús de la qual estigui prohibit a la Unió Europea

L'organització demana la prohibició de la importació de cítrics de països que tinguin autoritzada la utilització de matèries actives l'ús de la qual estigui prohibit a la Unió Europea. Especialment en el cas d'aquelles que han estat qualificades com altament perilloses. A més, també reclamen que hi hagi un control més important mitjançant anàlisi dels cítrics importats per la UE per rebutjar aquelles que no compleixen amb les normes fitosanitàries comunitàries.

Altres demandes tenen a veure amb la unificació a nivell comunitari dels criteris i normes d'inspecció fitosanitàries a les fronteres, la prohibició de la importació de cítrics procedents de zones amb plagues i malalties declarades de quarantena per la Unió Europea, establir l'obligatorietat del tractament en fred per a les importacions de països tercers amb plagues de quarantena segons els criteris que estableixi la Unió Europea i no els que traslladen els països tercers.

Les taronges procedents de Sud-àfrica cada vegada tenen una presència més important als supermercats

Les taronges procedents de Sud-àfrica cada vegada tenen una presència més important als supermercats, però no són les úniques. En total, les importacions d'aquest productes procedents de tercers països han crescut un 40% en sis anys dins de la Unió Europea, principalment des del Marroc, Egipte i Turquia.