El confinament comarcal està en vigor a Catalunya des del 9 d’abril passat. L’increment de la incidència de la Covid-19 des de principis d’abril ha obligat el Govern a mantenir de moment la mobilitat restringida per comarques, enlloc de les vegueries de Catalunya com s'havia parlat, almenys fins el dia 26 d'aquest mes, de manera que els desplaçaments només es poden fer a la comarca principalment per motius laborals, sanitaris, educatius i d'altres autoritzats.

Amb tot, el Procicat està estudiant, a partir del dia 26 d'Abril, passar del confinament comarcal al confinament per vegueries o per àrees sanitàries. Catalunya està dividida en vuit vegueries que apleguen diferents comarques. Aquí pots consultar els límits de cadascuna de les vegueries i fins on està autoritzada la mobilitat en funció del lloc de residència.

El mapa de vegueries i les comarques que les integren / Maria López Moya

Vuit vegueries

Actualment Catalunya està dividida en 42 entitats, 41 comarques i l'Aran, que al seu torn estan agrupades en vuit vegueries:

 1. Àmbit Metropolità de Barcelona: Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat.
 2. Comarques gironines: Alt Empordà, Baix Empordà, la Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva i Ripollès.
 3. Penedès:  Anoia, Alt Penedès, Garraf i Baix Penedès.
 4. Lleida: Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell.
 5. Camp de Tarragona: Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat.
 6. Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
 7. Alt Pirineu: Cerdanya, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d'Aran.
 8. Central: Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Osona.

Excepcions al confinament comarcal

El Govern preveu que es pot trencar el confinament si el viatge està relacionat amb una activitat que no es pot fer de manera telemàtica. Aquestes són les excepcions:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 • Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • Competicions esportives autoritzades.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Circulació en trànsit o transport de mercaderies.
 • Activitats docents, socioeducatives o de lleure educatiu fora del centre.
 • A causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Colas retenciones Mossos control Ripollès cierre coronavirus ACN

Control dels Mossos d'Esquadra pel confinament comarcal / ACN

Per poder acreditar que la sortida de la comarca és per alguna de les excepcions previstes, cal omplir un certificat d'autoresponsabilitat habilitat per la Generalitat. 

 

Imatge principal, el mapa de vegueries de Catalunya / Maria López Moya