Aquest divendres a les 00 h entra en vigor el confinament comarcal a Catalunya. Després d'un relaxament de les restriccions de mobilitat durant la Setmana Santa, els grups bombolla ja no podran sortir de la seva comarca de residència. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 350 controls diaris per garantir el compliment de la nova mesura i només permetran sortir del perímetre comarcal a les persones que acreditin uns motius essencials.

Aquestes són les excepcions que permeten sortir de la comarca i com es poden certificar.

 

Excepcions per sortir del confinament comarcal

La Generalitat contempla que es podrà trencar el confinament comarcal si el viatge està relacionat amb una activitat que no es pot fer de manera telemàtica com:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 • Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • Competicions esportives autoritzades.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Circulació en trànsit o transport de mercaderies.
 • Activitats docents, socioeducatives o de lleure educatiu fora del centre.
 • A causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada

Entre aquestes excepcions no es contemplen, per exemple, l'assistència a activitats culturals. Per això, des d'aquest sector reivindiquen que les entrades d'espectacles puguin servir com a salconduit per sortir de la comarca al·legant que moltes poblacions no tenen equipaments culturals i alhora poder mantenir el sector.

Com acreditar la sortida del confinament comarcal?

Per poder acreditar que la sortida de la comarca és per alguna de les excepcions contemplades, cal omplir un certificat d'autoresponsabilitat habilitat per la Generalitat.

Captura confinamiento comarcal Catalunya

Captura del certificat d'autoresponsabilitat.

Per obtenir el certificat d'autoresponsabilitat cal omplir un formulari amb les dades personals com el DNI, la data del trajecte i les adreces d'origen i destinació. Pots aconseguir el teu certificat aquí