Un equip liderat pel científic Manel Esteller ha descobert una firma epigenètica que prediu la resposta de la immunoteràpia en el càncer de pulmó, la qual cosa pot beneficiar un terç dels pacients que pateixen aquest tumor. La investigació, finançada per l'Obra Social La Caixa, forma part d'un estudi pioner sobre la predicció epigenètica de la resposta als fàrmacs per a l'optimització de la teràpia del càncer en malalts que ja no responen als tractaments estàndard. Les seves conclusions s'han publicat a la revista de referència 'The Lancet Respiratory Medicine'.

Segons el director del Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge, Manel Esteller, les conclusions del treball aprofundeixen en un "prometedor camí" de cara al futur tractament del càncer.

Empremta epigenètica concreta

"Estudiant centenars de tumors de pulmó ens vam adonar que aquells que presentaven una empremta epigenètica concreta, que hem denominat Epimmune, responien molt bé a la quimioteràpia en comparació amb els que mancaven d'ella", ha explicat Esteller. Segons l'investigador, aquesta firma es troba en una terç dels càncers de pulmó.

"Ara volem estendre aquest tipus d'estudi epigenètic a d'altres tipus tumorals i a d'altres immunoteràpies, com per exemple, usant anticossos anti-PD-L1 o anti-CTCLA4", ha detallat el líder de l'assaig.

L'estudi, basat en la participació de 100 pacients i que va començar fa dos anys mostra un patró que permet predir la resposta en càncer de pulmó a la teràpia amb l'anticòs anti-PD-1, que és la immunoteràpia més freqüentment utilitzada en oncologia. Els resultats seran la clau per a l'aplicació de la teràpia més adequada per a cada pacient amb l'objectiu d'allargar i millorar la seva qualitat de vida i disminuir l'impacte de la toxicitat del seu tractament.

100.000 morts l'any

Els investigadors han recordat que cada any moren a Espanya 100.000 persones per càncer, una afecció causada per alteracions genètiques, però també per alteracions epigenètiques, i que els càncers hereditaris representen només un 10% del total, mentre que l'altre 90% són tumors esporàdics.