Una nova investigació que porta per títol Binary pan-cancer classes with distinct vulnerabilities defined by pro- or anti-cancer YAP/TEAD activity (Classes binàries de pancàncer amb diferents vulnerabilitats definides per l'activitat YAP/TEAD pro o anticancerosa) duta a terme per experts de l'Institut d'Investigació Lunenfeld-Tanenbaum (LTRI) del Sinai Health ha aconseguit un avenç històric en la lluita mèdica contra el càncer.

Els científics han descobert que tots els tipus de càncer es divideixen en dues categories en funció de la presència d'una proteïna anomenada YAP (Yes-Associated Protein). Es tracta d'una proteïna clau en la via de senyalització de l'hipotàlem –una part del cervell que, entre altres funcions, regula la producció d'hormones–, amb un paper important en la inhibició de la proliferació cel·lular.

En estudis previs, com aquest realitzat a la Xina recentment, es va determinar que els nivells d'expressió de YAP en el càncer afectaven l'aparició i el desenvolupament d'una varietat de tumors, però el mecanisme específic associat a aquest fenomen no s'havia estudiat a fons. Ara, en aquesta nova investigació publicada a la revista Cancer Cell, els científics han conclòs que tots els càncers es poden dividir en dos grups, segons la presència o absència d'aquesta proteïna YAP.

L'autor principal de l'estudi, Rod Bremner, ha explicat que la proteïna és present en tots els tipus de càncer, però en alguns està activada i en d'altres desactivada. I segons el tipus, es poden produir diferents sensibilitats o resistències als medicaments. I el més important, la proteïna YAP té un paper molt rellevant en la formació de tumors malignes, precisament per ser via de senyalització dels missatges enviats des de l'hipotàlem quant a la proliferació cel·lular.

Laboratori

El descobriment és crucial per als tractaments. El fet que la proteïna YAP estigui o no activada significa que quan ho està, el càncer necessita la mateixa proteïna per créixer i sobreviure.

En la nova investigació, també es mostra com alguns tipus de càncer poden passar d'un estat de YAP activat a desactivat per sortejar l'acció terapèutica. Quan els experts conreen les cèl·lules canceroses en un laboratori, floten o adquireixen un comportament adhesiu. En aquest cas, es va descobrir que la proteïna YAP és un regulador clau de la flotabilitat d'una cèl·lula. Les cèl·lules flotants tenen la YAP desactivada i les que s'adhereixen, activada. El que sí que se sabia anteriorment és que el comportament adhesiu de la cèl·lula està associada amb la resistència als medicaments, d'allà la importància de la proteïna.

Joel Pearson, coautor principal assegura que les teràpies que tinguin en compte aquest supòsit, podrien tenir un paper essencial en la supervivència del pacient. "Aquesta regla simple binària que hem descobert pot permetre el desenvolupament d'estratègies per tractar molts tipus de càncer en funció de l'activació o no de la proteïna", assegura l'expert. "A més, ja que els càncers salten d'un estat a l'altre per evadir la teràpia, saber passar d'un YAP activat a desactivat podria convertir-se en un enfocament essencial per evitar que aquest càncer canviï de tipus per resistir els tractaments farmacològics".