Encara que sembli que el turisme s'ha convertit en una activitat de risc en aquesta situació de pandèmia, el cert és que encara es poden realitzar activitats en un entorn relativament segur. Aquest és el motiu pel qual el turisme rural, per posar un exemple, ha estat un dels més afavorits aquest estiu. Un altre dels sectors que s'han vist beneficiats en certa manera –no a tot arreu– és el dels balnearis, perquè solen estar situats en municipis petits, permeten certes activitats a l'aire lliure i la majoria d'ells han pres una sèrie de mesures de protecció de riscos davant la Covid-19.

Per aquesta raó, i per eliminar tensió i aprofitar-se dels beneficis per a l'organisme de l'aigua termal, fer un tractament en un d'aquests privilegiats llocs –existeixen termes públiques on poder gaudir de franc a l'aire lliure– pot resultar molt positiu per a la salut mental i per tractar l'ansietat, que s'està disparant en aquests últims mesos.

Balneari d'Archena

La majoria dels balnearis ha pres mesures per a la prevenció de la Covid-19

El cert és que existeixen investigacions científiques sobre això. Recentment, la Universitat de Vigo va dur a terme dos estudis en els quals va concloure que practicar el mindfulness en un entorn termal afavoreix el benestar psíquic i físic de les persones. Les investigacions van ser dutes a terme per experts del centre de Vigo, que van decidir analitzar la relació que existeixen entre el mindfulness, o atenció plena, amb una tècnica tan antiga com és el termalisme.

En un d'ells es van estudiar els beneficis per als turistes i residents en els municipis en els quals es trobaven els balnearis. L'objectiu era entendre com determinats tipus d'experiències de turisme poden resultar beneficioses per millorar el benestar i la salut mental de les persones.

El primer estudi, que porta per títol "Influència de les experiències turístiques de meditació i consciència en la satisfacció i intenció de repetir dels turistes termals" i ha estat dut a terme a Ourense conclou que les experiències turístiques de meditació i consciència en el context termal, són molt valorades perquè l'entorn natural i la tranquil·litat que es viu en aquestes zones influeix de forma positiva. De fet, la majoria dels enquestats se sentien motivats a repetir l'experiència perquè els havia resultat molt satisfactòria i havia reduït els seus nivells d'ansietat.

Balneari

Practicar el mindfulness en un entorn termal afavoreix el benestar psíquic i físic de les persones

El segon estudi analitza l'experiència termal com una pràctica d'atenció plena en si mateixa, amb l'objectiu de convertir-la en una innovadora intervenció terapèutica per al benestar psicoemocional i físic. Després de dur a terme un seguiment entre els usuaris, els resultats van confirmar la relació positiva que existeix entre ambdues pràctiques, destacant entre els seus beneficis la relaxació física, la disminució del nivell de tensió i la reducció del nivell d'ansietat.