La tempesta de citocines s'ha convertit en un terme habitual des que convivim amb la pandèmia de la Covid-19. Fa referència a una sobreactivació del sistema immune que es produeix en algunes persones infectades pel virus. Quan es produeix s'alliberen grans quantitats de leucòcits i citocines proinflamatòries que poden derivar en una síndrome d'insuficiència respiratòria aguda, una de les principals causes de mortalitat per Covid-19, o en un dany orgànic irreversible.

Predir quins pacients amb Covid-19 desenvoluparan una tempesta de citocines és un desafiament, a causa de les múltiples variables que influeixen en la funció immunològica. Un nou estudi dut a terme a la Facultat de Medecina Lewis Katz de la Universitat de Temple ha establert una sèrie de criteris predictius per a la identificació primerenca de pacients amb Covid-19 que estan desenvolupant respostes hiperimmunes, la qual cosa augmenta la possibilitat d'una intervenció terapèutica primerenca.

Tempesta de citocines

La tempesta de citocines pot derivar en una síndrome d'insuficiència respiratòria aguda o en un dany orgànic irreversible

"Si podem anticipar-nos a la tempesta de citocines, podrem aplicar el tractament abans i possiblement disminuir la mortalitat", expliquen els experts de l'informe publicat a Annals of the Rheumatic Diseases. Aquestes conclusions són les primeres que identifiquen criteris que poden utilitzar-se fàcilment a la pràctica clínica per prevenir potencialment aquest atac hiperimmune contra el SARS-CoV-2.

La investigació s'ha dut a terme obtenint dades d'un gran nombre de pacients amb Covid-19 que han estat tractats a Temple des que va sorgir la pandèmia als Estats Units. En total, s'han tingut en compte més de 60 variables de laboratori recopilades diàriament fins al moment de la recuperació o el moment de la mort. Entre les variables que es mesuren cada dia es troben factors com el recompte de glòbuls blancs, l'activitat dels enzims metabòlics i els marcadors d'inflamació i funció respiratòria. És important destacar que aquests marcadors s'utilitzen comunament en hospitals d'arreu del món i, per tant, estan fàcilment disponibles.

L'estudi

El grup d'investigació va dur a terme anàlisis estadístiques amb dades de laboratori de 513 pacients amb COVID-19 hospitalitzats al març i abril, 64 dels quals van desenvolupar tempesta de citocines. Es va utilitzar un algoritme genètic per identificar valors de tall per a cada variable de laboratori individual que definís els requisits predictius per a la tempesta. Els algoritmes genètics imiten els processos de selecció natural i evolució en analitzar les dades i, en aquest cas, durant múltiples iteracions, l'algoritme va mostrar variables que indiquen quins pacients tenen més probabilitats de desenvolupar aquest procés.

Virus en aerosolL'algoritme de l'estudi va mostrar variables que indiquen quins pacients tenen més probabilitats de desenvolupar aquest procés

En general, les anàlisis van donar sis criteris predictius que comprenen tres grups de resultats de laboratori relacionats amb la inflamació, la mort cel·lular i el dany tissular, i el desequilibri electrolític. En particular, els pacients amb tempesta de citocines van presentar un estat proinflamatori i nivells elevats d'enzims que indiquen un dany tissular sistèmic significatiu. A més, els pacients que van complir els criteris van tenir estades hospitalàries prolongades i un risc més important de mort per Covid-19, i gairebé la meitat dels pacients que van experimentar una tempesta de citocines van complir tots els criteris durant el primer dia d'hospitalització.

Els investigadors van validar els criteris en una cohort posterior de 258 pacients ingressats per infecció per Covid-19. "L'algoritme va predir correctament la tempesta de citocines en gairebé el 70 per cent dels pacients", diuen els experts.