Portem més d'un any i mig de pandèmia i encara es continuen analitzant els possibles efectes que pateixen les persones infectades pel virus SARS-CoV-2, causant de la Covid-19. Després d'examinar les mostres de sang de gairebé 200 pacients amb la malaltia, un equip d'experts de l'Institute for Systems Biology ha descobert canvis metabòlics subjacents que regulen la forma en què les cèl·lules immunes reaccionen a la malaltia. Aquests canvis estan associats amb la gravetat de la malaltia i podrien utilitzar-se per predir la supervivència del pacient.

Segons Jihoon Lee, un dels autors de l'estudi que ha estat publicat a la revista Nature Biotechnology, "sabem que hi ha una varietat de respostes immunes a la Covid-19, i els processos biològics subjacents a aquestes respostes no es comprenen bé. Analitzem milers de marcadors biològics vinculats a les vies metabòliques que són subjacents al sistema immunitari i trobem algunes pistes sobre quins canvis inmuno-metabòlics poden ser fonamentals en una malaltia greu. La nostra esperança és que aquestes observacions de la funció immunològica n'ajudin altres a reconstruir la resposta a la Covid-19. La comprensió més profunda que s'obtingui aquí pot eventualment conduir a millors teràpies que puguin apuntar amb més precisió als canvis immunes o metabòlics més problemàtics".

Malalt febre

Els investigadors van recollir 374 mostres de sang, dues extraccions per pacient durant la primera setmana després de ser diagnosticades amb infecció per SARS-CoV-2, i van analitzar el seu plasma i cèl·lules immunes individuals. L'anàlisi va incloure 1.387 gens implicats en les vies metabòliques i 1.050 metabòlits plasmàtics.

En mostres de plasma, l'equip va trobar que l'augment de la gravetat de Covid-19 s'associa amb alteracions de metabòlits, la qual cosa suggereix una activitat immunològica més important. A més, a través de la seqüenciació unicel·lular, els investigadors van trobar que cada tipus de cèl·lula immunitària principal té una firma metabòlica diferent.

"Hem trobat una reprogramació metabòlica que és altament específica per a les classes de cèl·lules immunes individuals (per exemple, cèl·lules T CD8 + "assassines", cèl·lules T CD4 + "auxiliars", cèl·lules B secretores d'anticossos, etc.) i fins i tot subtipus de cèl·lules, i la reprogramació metabòlica complexa del sistema immunitari està associat amb el metaboloma global del plasma i són predictius de la gravetat de la malaltia i fins i tot la mort del pacient", expliquen els experts.

Els científics creuen que "molts dels conjunts de dades que es recopilen d'aquests pacients tendeixen a mesurar aspectes molt diferents de la malaltia i s'analitzen de forma aïllada. L'enfocament descrit aquí permet que la suma dels diferents conjunts de dades sigui molt més gran que les parts i proporciona una interpretació molt més rica de la malaltia".