És, sens dubte, el tumor més freqüent en les dones occidentals. Unes 25.000 dones són diagnosticades a l'any a Espanya de càncer de mama. Si bé les dades de diagnòstics posen els pèls de punta perquè una de cada vuit dones d'entre 55 i 60 anys és diagnosticada de càncer de mama, la xifra de supervivència és francament molt positiva, assolint ja el 83%. Tanmateix, però, cal d'estar alerta ja que despunta un creixement de nous casos en dones per sota dels 50.

Actualment les taxes de supervivència del càncer de mama han augmentat i la quantitat de morts relacionades amb aquesta malaltia s'està reduint constantment, en gran manera, a causa de factors com la detecció més primerenca, un nou enfocament de tractament personalitzat i un millor enteniment de la malaltia.

La detecció precoç és una de les grans preocupacions i ocupacions dels especialistes en la salut de la dona. Per això, els ginecòlegs insisteixen contínuament en la importància de les revisions periòdiques per a l'obtenció d'un diagnòstic precoç. Les revisions consisteixen en mamografies i ecografies per a la detecció de possibles anomalies. El càncer de mama és el tumor maligne que s'origina en el teixit de la glàndula mamària. Si aquests càncers es diagnostiquen en una fase molt inicial l'abordatge pot resultar molt menys invasiu per a les pacients.

Unitat d'Excel·lència

En aquest sentit, l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona s'ha sotmès a una estricta auditoria per obtenir l'acreditació de la seva Unitat d'Excel·lència en Càncer de Mama per part del Comitè d'Acreditació de les Unitats de Mama de la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia mamària (SESPM). Complint així els requisits per a l'assistència a les pacients amb patologia mamària.

Això significa que el servei de ginecologia i obstetrícia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor assoleix així la màxima distinció en el diagnòstic, tractament, informació, qualitat i reconeixement per part de les pacients, els professionals i les autoritats sanitàries.

La responsable d'aquesta unitat, la doctora Maite Cusidó, ha valorat l'esforç realitzat per tot l'equip de mama per a l'obtenció d'aquesta distinció i s'ha mostrat molt optimista en rebre el diploma de la SESPM que acredita l'Excel·lència de la Unitat en Patologia Mamària del Sagrat Cor perquè, segons ha manifestat, "és la confirmació oficial, després d'una intensa auditoria, de què les coses les estem fent bé i destaca l'alt estàndard de qualitat de l'hospital".

Unitat d'excel·lència càncer mama Quirónsalud (3)

Actuació multidisciplinària

La doctora Cusidó també vol enviar un missatge a les pacients assegurant-los que gaudiran d'una actuació multidisciplinària, és a dir, cada cas s'estudiarà i es consensuarà de forma coordinada amb els serveis de cirurgia, ginecologia, diagnòstic per la imatge, oncologia mèdica, medicina nuclear, anatomia patològica, radioteràpia, psicooncologia, fisioteràpia i infermeria. Cusidó, a més, també garanteix que "sempre els donarem la millor opció, proporcionant-los un tractament personalitzat, consensuat i coordinat i un tracte personalitzat a través d'una infermera gestora de càncer de mama", una figura fonamental per a les pacients.

La infermera gestora s'encarrega, d'una banda, de tutelar el procés de salut de les pacients i, per un altre, els fa fàcil tot el relacionat amb la recuperació i el seu pas per l'hospital per a tractaments, visites, intervencions i proves.

La doctora Cusidó destaca que "amb un diagnòstic en fase inicial, bon abordatge i tractament es garanteix la bona qualitat de vida després del càncer i una bona salut per a les pacients. A més, actualment per a les pacients joves es realitzen processos de preservació de la fertilitat mitjançant la conservació d'òvuls".

Igualtat i qualitat

Els requisits indispensables que el Sagrat Cor ha hagut de complir per obtenir el certificat de la Unitat d'Excel·lència són els següents:

  1. Universalitat: Els processos de qualitat en el diagnòstic i tractament del càncer de mama han de ser accessibles a totes les dones espanyoles independentment de la ubicació geogràfica dels seus domicilis
  2. Uniformitat: Els indicadors de qualitat exigits han de ser iguals per a totes les Unitats de Mama del territori nacional
  3. Definir aquests estàndards de qualitat
  4. Fer que les Unitats de Mama acreditades per la SESPM puguin ser reconegudes per les pacients, els professionals de la medicina, i les autoritats sanitàries