Entre els acords de Govern establerts aquest dimarts, hi ha la designació dels representants de les comissions bilaterals i mixtes entre el Govern de la Generalitat i el govern espanyol. Aquestes comissions tenen per objectiu abordar tots aquells aspectes legals, competencials i pressupostaris que afecten ambdues administracions.

Concretament, el Consell Executiu ha designat la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat; la Comissió Bilateral d’Infraestructures; la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, i la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, així com els representants de la Generalitat de Catalunya en cadascuna d’aquestes comissions.

Comissió Bilateral Generalitat-Estat

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat serveix per tractar els efectes de la participació i la col·laboració de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, com també de l’intercanvi d’informació i l’establiment, quan escaigui, de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d’interès comú

Serà presidida per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i estarà integrada pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró; la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; la delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella, i el secretari general del Departament de de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, excepte en el cas que, en funció dels temes a tractar, la consellera de la Presidència consideri oportú designar un altre representant.

Comissió Bilateral d’Infraestructures

La Comissió Bilateral d’Infraestructures té per objectiu vigilar que la inversió de l'Estat s'equipari a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de l'Estat per un període de set anys.

Serà presidida pel mateix vicepresident Puigneró i els representants designats són el secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga; la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; el secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau, i el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Lluís Soler.

Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat

La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, que s'encarrega de la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat, serà presidida pel conseller Giró i els representants que en formaran part són la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; el secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga; el secretari del Govern, Xavier Bernadí; la directora general de pressupostos; Anna Tarrach i la secretària d’Hisenda, Marta Espasa

Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat

La Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, que té l’objectiu de fer efectius els traspassos dels serveis inherents a les competències que corresponen a la Generalitat, serà presidida també per Vilagrà, i els representants de la Generalitat seran el vicepresident Puigneró; la secretària general de la presidència, Núria Cuenca; el secretari del Govern, Xavier Bernadí; el secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga; el secretari general de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; el director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas, i la delegada del Govern de la Generalitat a Madrid, Ester Capella.

 

Imatge principal: el vicepresident Puigneró i la consellera Vilagrà / Foto: Efe