El conseller Jordi Turull ha afegit avui nous arguments per defensar la legalitat d'una investidura a distància a través de mitjans telemàtics. En una piulada al seu compte de Twitter, ha recordat l'article 35 de la llei de la presidència i del Govern (aprovada el 2008 durant el tripartit de José Montilla), que regula l'ús d'aquests mitjans.

Aquest article preveu que el Govern pugui fer servir, per al compliment de les seves funcions, "xarxes de comunicació o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que s'hagin establert mecanismes que permetin garantir la identitat de les persones que emeten i reben les comunicacions i permetin garantir l'autenticitat dels missatges". 

Aquest article, però, està inclòs en el capítol corresponent a "Funcionament del Govern", mentre que el títol primer, en què s'aborda el nomenament i l'elecció del president, no fa referència a aquest tema. En concret, l'article 4.3 es limita a assenyalar que el candidat proposat presenta davant del ple el seu programa de govern i sol·licita la confiança de la Cambra.