En plena crisi econòmica derivada de la pandèmia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha posat la mirada en l'Espanya del 2050 i aquest dijous ha anunciat l'inici d'un "gran diàleg nacional" mitjançant reunions bilaterals i taules rodones amb representants de les administracions, think tanks, patronals, sindicats, universitats, fundacions, ONG, associacions, partits, per dissenyar el que ha de ser l'Espanya del futur. És el pla Espanya 2050. Aquest procés tindrà lloc als dinou territoris de l'Estat amb la participació de governs autonòmics i ajuntaments, que tindran, en paraules de Sánchez, un paper decisiu, segons informa l'agència ACN. Entre els objectius que planteja el pla,  arribar a una taxa d'atur del 7% i una jornada laboral setmanal de 35 hores. 

Sánchez ha fet aquest anunci en la presentació del document Espanya 2050. Fonaments i propostes per a una estratègia nacional de llarg termini, un estudi de 676 pàgines elaborat per un centenar d'investigadors de prestigi que han treballat desinteressadament durant un any per assenyalar els reptes i oportunitats que té l'Estat espanyol de cara al 2050. Aquest document es completarà amb les aportacions de tots els sectors i entitats per "ampliar horitzons" i dissenyar "una estratègia nacional de llarg termini que ens permeti fixar prioritats, coordinar esforços i enfortir el disseny de la segona fase dels fons Next Generation per al 2023-2026", segons ha explicat Sánchez.

 

Mercat laboral

El document apunta la necessitat de reduir la taxa d'atur i passar del 16% actual, al 12% el 2030; el 10% el 2040 i del 7% en el 2050. En el cas de les dones, la taxa d'ocupació de les dones hauria d'elevar-se del 57% actual al 82% el 2050 i l'atur juvenil s'hauria d'abaixar des de les taxes actuals del 40% al 14%. També preveu una reducció de la jornada laboral setmanal de les 37,7 hores actuals al voltant de les 35.

 

 

Reformes en profundidat

L'estudi adverteix que l'envelliment demogràfic de les pròximes dècades pot agreujar la manca de productivitat de l'Estat i fer que l'economia s'estanqui entre 2023 i 2050 amb un creixement anual del PIB d'entre el 0,3% i l'1,1%, fet que allunyaria l'economia espanyola de l'europea. Els experts sostenen que per evitar-ho cal "multiplicar esforços en I+D, accelerar la modernització del teixit productiu, fomentar les pimes, reduir traves administratives i combatre amb èxit l'economia submergida.

Educació

En matèria d'Educació, l'informe dels experts recorda que el sistema educatiu espanyol té un "rendiment menor" que el de la majoria de països europeus. "Sense reformes profundes", apunta, el 2050 "3,4 milions d'estudiants podrien repetir curs i 2,2 milions podrien abandonar prematurament l'escola", de manera que "Espanya podria veure's superada en aprenentatge i qualitat educativa per països com Portugal, Hongria o Letònia". Per evitar-ho, conclouen els experts, cal impulsar la digitalització, ampliar l'autonomia dels centres educatius, transformar la carrera docent, modernitzar el currículum, crear un sistema d'avaluació eficient, reforçar mecanismes de suport als col·lectius més desafavorits i potenciar l'educació de 0 a 3 anys.

El presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego conversa con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño presentación del proyecto España 2050 EfeEl president executiu d'Ibèria, Luis Gallego, conversa amb la vicepresidenta segona del govern espanyol, Nadia Calviño durant la presentació del projecte Espanya 2050 / Efe

Formació 

Pel que fa a la formació dels treballadors, l'estudi adverteix que un 48% de la població activa són persones "sense formació professionalitzant", és a dir amb només l'ESO o inferior, fet que perjudica la productivitat. "La nostra població adulta presenta un domini de competències bàsiques considerablement inferior als dels seus homòlegs europeus", sosté, i "les persones amb titulació d'universitat o FP superior tenen un nivell de comprensió lectora i d'habilitat matemàtica més baix que el de graduats de Batxillerat als Països Baixos". La solució, segons el document, és posar en marxa un sistema integral de requalificació per "actualitzar les competències de com a mínim un milió de treballadors cada any".

La jubilació

En relació amb l'envelliment, el document adverteix que el 2050 la despesa sanitària haurà augmentat un punt del PIB i la de pensions cinc punts del PIB. Cal, apunta, "redissenyar part del sistema de salut, assegurar la suficiència del sistema de pensions, i aconseguir que les persones en edats avançades tinguin una participació cada vegada més activa a la vida econòmica i social del país".

Les ciutats

L'horitzó del 2050 també és negatiu per a les zones despoblades. Segons el document el 2050 el 88% dels ciutadans viuran a ciutats i "l'Espanya rural perdrà gairebé la meitat dels seus habitants actuals". L'estudi proposa "revitalitzar l'Espanya rural" mitjançant la "integració tecnològica, el transport públic i el teletreball". També demana la construcció d'habitatge públic. El document també adverteix que si no s'adopten solucions, la desertització afectarà un 70% del territori espanyol i 27 milions de persones viuran en zones amb escassedat d'aigua.

 

Imatge principal, Pedro Sánchez durant la presentació del pla 2050 / Efe