Allargar el moment de jubilar-se més del necessari posa en perill la salut de les persones de 60 als 69 anys i, fins i tot, pot provocar la mort directa. Aquesta és la conclusió que ha tret la fundació Fedea, dedicada als estudis d'economia aplicada, en un informe a nivell europeu.

Així doncs, constaten com molts països han reformat el sistema públic de pensions per fer front a l'envelliment de la població i mantenir la solvència financera. Un dels principals instruments de política és la restricció de l'accés als plans de jubilació anticipada mitjançant l'augment de l'edat mínima d'accés a la pensió.

Unes conseqüències mortals

I avisen: "Si bé existeix una àmplia literatura que estudia les respostes de l'oferta de treball a aquestes reformes de les pensions, hi ha relativament pocs estudis sobre l'impacte de la jubilació a la mortalitat. Atès que els efectes sobre la mortalitat d'anticipar i posposar l'edat de jubilació no són necessàriament simètrics, aquestes estimacions podrien no ser massa rellevants actualment, en què la majoria dels responsables polítics pretenen incentivar la prolongació de la vida laboral. Per tant, és important per a les polítiques, entendre l'impacte del retard de la jubilació a la mortalitat".

En l'estudi de Fedea, troben que retardar un any la sortida del mercat laboral augmenta el risc de morir entre els 60 i els 69 anys en 5 punts percentuals (equivalent a un augment relatiu del 50%). Les respostes de la mortalitat entre les edats en què no es pot accedir a les pensions públiques (60 i 64 anys) són les més fortes. 

Els riscos laborals

En aquesta analítica també està la tipologia de treball. En primer lloc, utilitzant els accidents laborals registrats a nivell d'indústria com indicador de la càrrega física, mostren "que l'augment de la mortalitat és més gran per aquells que treballaven en sectors amb una alta intensitat d'accidents laborals. Això confirma la literatura prèvia que ja ha establert que les ocupacions físicament exigents condueixen a efectes adversos per a la salut".

Però també posen l'accent en la salut mental, en concret l'estrès particular i social que experimenten els individus abans de la jubilació també influeix. "Retardar un any la sortida del mercat laboral augmenta el risc de morir entre els 60 i els 69 anys en 5,3 punts percentuals per a les persones amb treballs d'alta càrrega psicosocial, mentre que aquesta xifra és de 3,6 punts percentuals per a les persones amb treballs de baixa càrrega psicosocial".

Amb aquest estudi, Fedea avisa a països com Espanya on aquesta mena de polítiques socials s'estan perdent a favor d'una jubilació responsable amb la salut de les persones.