El Govern de la Generalitat i el PSC ja han ultimat l'acord per aprovar la llei dels pressupostos per a l'any 2023. El text, de 26 pàgines, s'erigeix sobre tres bases: la "prosperitat econòmica", "protegir les persones" i la "transparència". Sota aquests eixos, s'inclouen diverses propostes que rebran el finançament de la Generalitat, relatius, més concretament, al model productiu i teixit industrial del país, la societat del coneixement, les energies renovables, la salut, els drets socials, l'educació, la seguretat, el pacte nacional de l'aigua, la millora de la biodiversitat, la mobilitat i la cultura. Heus aquí els punts més rellevants del document i els diners que s'hi destinaran.

🔴 Acord per als pressupostos de la Generalitat | DIRECTE

Prosperitat econòmica

 • Model productiu i teixit industrial: L'execució del Pacte Nacional per a la Indústria, dotat de 680 milions d'euros aquest 2023, i incrementar en 15 milions el pressupost de suport a l'agroindústria.
 • Societat del coneixement: Dotar, amb 15 milions d'euros aquest 2023, un pla de xoc d'incentius de millora de la docència. Engegar un Pla d'Inversions Universitàries amb 125 milions d'aquí a 2027. Desplegar la Llei de la Ciència de Catalunya, que obligarà la Generalitat a destinar l'1% del PIB en recerca i investigació. Enguany, es destinaran 20 milions d'euros per aquest propòsit.
 • Foment de la implantació d'energies renovables: Incrementar en un 50%, fins als 180 milions d'euros, el finançament per accelerar la instal·lació de fonts d'energia renovable per a l'autoconsum domèstic i industrial. Dotar l'Energètica pública amb 25 milions per cobrir els edificis públics, començant pels instituts. Destinar 54 milions a rehabilitar edificis.

Protegir les persones

 • Salut: Incrementar el finançament del departament de Salut en 1.284 milions d'euros el 2023. Garantir l'aplicació de l'increment retributiu del 2,5% en els professionals de la salut. Que l'atenció primària rebi el 24% del pressupost total destinat a la salut, el que suposa 2.100 milions d'euros. Que els professionals sanitaris assoleixin gradualment l'harmonització de les condicions salarials i laborals. Incrementar en 30 milions el pressupost destinat a la salut mental i incrementar en un 10% les subvencions a entitats d'aquest àmbit. 30 milions d'euros per a desplegar l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Destinar 50 milions d'euros a reduir les llistes d'espera. Que la millora d'equipaments i infraestructures sanitàries arribi al 4,9% del pressupost de Salut.
 • Drets socials: Incrementar en un 4% les tarifes a tot el sector social. Reduir en un 50% el temps d'espera per a la valoració del grau de dependència i la discapacitat. Reduir la llista d'espera d'accés als serveis a la meitat.
 • Educació: Incrementar el finançament de les llars d'infants en 52,3 milions per garantir la gratuïtat de l'I2. Augmentar en 39 milions el pressupost per als concerts educatius. Destinar 58 milions al Pacte contra la segregació escolar.
 • Seguretat: Aprovar el Pla General de Seguretat de Catalunya per als següents 3 anys. Convocar anualment 840 noves places de Mossos d'Esquadra. 
 • Per un pacte nacional de l'aigua: Invertir 120 milions d'euros en els pròxims 5 anys per doblar el volum d'aigua regenerada fora de l'AMB. Impulsar una nova planta de regeneració al Besòs, amb un pressupost de 260 milions fins al 2023.
 • Millora de la biodiversitat i dels espais naturals: Destinar 60 milions d'euros al Pla per a la recuperació hidromorfològica. Destinar 40 milions en dos anys al Fons climàtic, per executar projectes d'adaptació al canvi climàtic.
 • Mobilitat i transport públic: Millorar el Ferrocarril Metropolità de Barcelona amb 19,7 milions d'euros destinats a obres. El 2025, iniciar el desplegament de Rodalies de Lleida amb 4 línies.
 • Millores en la mobilitat i la xarxa viària: Assumir la titularitat de les carreteres de l'Eix Transversal de Ponent. Millores en la seguretat i la fluïdesa de la C-55. 
 • Cultura, esports i educació: Destinar l'1,5% del pressupost de la Generalitat a la cultura.

Transparència

 • Racionalització i transparència: Aprovar un pla de simplificació de l'administració pública per reduir en un 10% els ens vigents, com a mínim. Estudiar com integrar l'Agència Catalana de Notícies a la CCMA. Incrementar en 32 milions el pressupost de la CCMA.
 • Seguiment de l'acord: es crearà una comissió de seguiment amb tres membres del Govern i 3 del PSC. Es reuniran trimestralment, com a mínim.