La participació a les eleccions europees a Catalunya ha experimentat un augment de 10 punts respecte l’any 2014, que ha passat del 25,20% del 2015 al 35,30%. Pel que fa a les municipals, la pujada ha estat de més de 3 punts, que ha passat del 32,17% al 35,64%, amb dades oficials de les 14 h subministrades pel Ministeri de l'Interior 

Pel que fa a les municipals a la ciutat de Barcelona, la participació ha pujat 2 punts i mig, que ha passat del 32,69% al 35,26%.

La participació europea, disparada

Amb dades oficials de participació a les 14 h, l'augment ha Catalunya ha estat de 10,10 punts, mentre que al conjunt de l'Estat ha estat de 10,82 punts, que ha passat del 23,87% al 34,69%. La coincidència amb la celebració de les eleccions municipals és una de les possibles causes d'aquest fort augment.

Per demarcacions catalanes, a Barcelona la participació ha passat del 25,45 al 34,53; a Girona, del 25,36% al 36,54%; a Lleida, del 22,82% al 36,88% i a Tarragona, del 24,56% a 37,47%.

A les municipals, augment contingut

Pel que fa a les eleccions municipals al conjunt de Catalunya, la participació també ha augmentat, però de forma més continguda. La pujada ha estat de 3,47 punts, que ha passat del 32,17 de les eleccions del 2015 al 35,64%. El total espanyol repercuteix un tímid augment de 0,39 punts, que passa del 34,78% al 35,17%.

Quant a les circumscripcions catalanes, on s’ha votat més fins a les dues ha estat a Tarragona, on ja ha exercit el vot un 37,58%, per un 32,17% el 2015. A Lleida ha votat el 37,44%, per un 33,68%, a Girona han votat el 36,79 per un 33,44%, mentre que a Barcelona ha votat un 35,14% respecte el 31,57% de fa quatre anys.

Més de 2 punts i mig a les municipals a Barcelona

A la ciutat de Barcelona i respecte a les eleccions municipals, hi ha hagut un augment de la participació de 2,60 punts, que ha passat d’una participació a les 14 h en les eleccions del 2015 del 32,69% a un 35,29%.

En el recompte de les 14 h s’ha constatat l’augment de participació a tots els districtes de la ciutat, tot i que hi ha diferències de fins a vuit punts de participació entre Les Corts, on ja ha votat un 37,40% i Ciutat Vella, on la xifra de participació ha estat del 29,23%.

La participació ha estat superior als anteriors comicis a tots els districtes de Barcelona: Ciutat Vella (+ 1,8 punts), Eixample (+2,6), Gràcia (+ 2,1), Horta Guinardó (+ 1,9), les Corts (+ 3,7), Nou Barris (+ 0,7), Sant Andreu (+ 3,3), Sant Martí (+ 2,9), Sants-Montjuïc (+ 3), i Sarrià-Sant Gervasi (+ 3,9).

Malgrat l'augment de participació, tots aquests índexs estan per sota del 43,52% que es va registrar també a les 14 hores en les passades eleccions generals del 28 d'abril al conjunt de l'Estat.