El coneixement de qualsevol llengua estrangera, sigui quina sigui, puntuarà més que saber català per entrar a treballar en l’administració de Justícia, segons les bases del nou sistema d’oposició que ha aprovat el Ministeri de Justícia per cobrir un miler de places arreu de l’Estat ara ocupades per interins i que a Catalunya són un 25%.

El Departament de Justícia, segons informa El Punt Avui, ha denunciat aquesta discriminació lingüística i ha demanat al ministeri que rectifiqui. En cas que no ho faci, té previst recórrer als tribunals al considerar que es vulnera el dret dels ciutadans a ser atesos en la seva llengua pròpia a l’administració de Justícia.

La convocatòria de les oposicions es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el març i l’abril passat per cobrir tres categories de funcionaris: auxiliars, tramitadors i gestors processals. Hi ha dues proves, una primera que és un examen, i una segona que valora tot un seguit de mèrits, des de coneixements d’informàtica a haver treballat des de l’1 de gener als jutjats i el   coneixement de llengües estrangeres. Aquesta segona prova és la novetat d’aquesta oposicions.

Discriminació

El problema ve quan un cop passats aquests tràmits. Si l’opositor ha escollit treballar a Catalunya (o a qualsevol altre territori amb llengua pròpia) haurà de passar una prova dels seus coneixements que servirà per millorar el seu destí en aquell territori. Això pot suposar que interins que portin anys treballant en jutjats catalans es vegin superats per d’altres que acreditin saber rus, anglès o qualsevol altra llengua estrangera, malgrat que no estiguin obligats a fer-les servir ja que als jutjats ja hi ha servis de traducció. Cal recordar que el coneixement del català no és requisit per treballar a l’administració de Justícia a Catalunya.

Igual tracte

El Departament de Justícia ha reclamat que el coneixement del català se situï com un mèrit igual que les llengües estrangeres, “ja que ara és mèrit de segona”, segons informa El Punt Avui. En el requeriment enviat al Ministeri, el Departament que dirigeix Esther Capella denuncia la manca de sensibilitat envers els català i recorda que el respecte a les llengües cooficials és reconegut a la Constitució, l’Estatut i tractats europeus.