El Consell General del Poder Judicial ha decidit investigar si la Generalitat de Catalunya ha accedit de forma indeguda a tractaments jurisdiccionals als jutjats i tribunals d'aquesta comunitat per fer activitats d'inspecció, control o seguiment, cosa que el Departament de Justícia nega.

Segons informa el CGPJ, la Comissió Permanent d'aquest òrgan ha pres aquesta decisió després que diversos jutges comuniquessin que en els seus ordinadors havia aparegut un missatge de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat en què els informava de la possibilitat d'accés als seus equips per a portar a terme tasques de "control i seguiment".

D'acord amb la informació aportada per aquests jutges i confirmada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè els jutges poguessin superar aquesta pantalla i accedir als seus equips havien de punxar una pestanya de "confirmació de lectura" després d'un missatge que incloïa una "manifestació expressa" del coneixement dels termes i condicions de la instrucció en virtut de la qual es plantejava aquest accés, la 3/2018 d'aquell departament de la Generalitat.

El CGPJ, òrgan responsable de la protecció de dades en els tractaments jurisdiccionals, ha requerit a la Generalitat perquè suspengui provisionalment "tota activitat d'inspecció, control o seguiment sobre tractaments jurisdiccionals" i perquè, en el termini de quinze dies, "informi de manera detallada de tots els accessos que s'hagin dut a terme en Jutjats i Tribunals de Catalunya".

I ha acordat obrir diligències informatives per investigar eventuals accessos indeguts a tractaments jurisdiccionals per a activitats que no estiguin previstes en la Llei orgànica del poder judicial.

Neguen haver accedit a informació reservada

Un portaveu del Departament de Justícia ha negat rotundament a Efe que la conselleria hagi intentat accedir a informació reservada i ha precisat que el missatge aparegut a l'ordinador dels jutjats s'ha enviat a tots els treballadors de la Generalitat, en el marc d'una iniciativa que pretén recordar-los que els equips informàtics són per a ús estrictament laboral, no per a fins personals.

Segons aquest portaveu, la campanya sobre l'ús dels equips informàtics de la Generalitat ha estat promoguda pel Departament de Polítiques Digitals, sense que la conselleria de Justícia hi hagi intervingut. 

Fonts del Departament asseguren que el CGPJ els va remetre ahir una carta per demanar explicacions pel missatge aparegut als ordinadors i lamenten que el poder judicial hagi decidit fer pública la investigació oberta, sense donar oportunitat a la Generalitat de donar-los la seva versió.

En el marc de la investigació oberta, el CGPJ ha recomanat al Centre de Documentació Judicial (Cendoj) que realitzi les comprovacions tècniques corresponents per determinar si s'han produït accessos indeguts als Jutjats i Tribunals de Catalunya i, si escau, l'abast dels mateixos i la manera com s'haurien produït.

La Comissió ha recordat que bona part de les dades contingudes en aquells equips estan emparades per lleis de protecció de dades, ja que es refereixen a condemnes o infraccions penals o permeten la identificació de la ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, creences o origen racial o ètnic.

I ha remarcat que els responsables d'aquests tractaments i els únics que poden permetre l'accés als mateixos són els òrgans jurisdiccionals.

La possibilitat d'accedir a ells per a l'exercici de funcions d'inspecció i control "es limita a les establertes en la pròpia Llei orgànica del poder judicial i no en cap altra norma o acte administratiu, com seria una simple instrucció", ha argumentat la Permanent de l'òrgan de govern dels jutges.

També ha recordat que aquell accés ha de realitzar-se amb coneixement individualitzat i supervisió del responsable de tractament i que ha de limitar-se "a l'imprescindible", cosa que exclou la possibilitat d'"accessos generals o indiscriminats".

 Relacions enrarides entre el poder judicial a Catalunya i la Generalitat

Ja el 2017, el Departament de Justícia va exasperar els jutges catalans amb el seu intent d'accedir als sistemes informàtics dels jutjats per avaluar la seva feina i productivitat, cosa que va motivar que el CGPJ denegués autorització per fer-ho als avaluadors designats per la Generalitat, adduint que podria afectar informació personal i confidencial.

Les relacions entre el poder judicial a Catalunya i la Generalitat - amb competències sobre els mitjans materials i el personal laboral dels jutjats - s'han enrarit els últims anys, en el marc del procés independentista. 

L'últim distanciament per la investigació oberta pel CGPJ ha coincidit amb la compareixença de la consellera de Justícia, Ester Capella, al Parlament, on ha criticat el dispositiu de mossos d'esquadra ordenat pel TSJC per protegir els jutjats, davant les protestes independentistes.