Desconcert és la reacció del Govern de la Generalitat a l’encàrrec del Ministeri d’Educació de revisar els continguts dels manuals escolars d’Història i Geografia. La revisió arrenca d’una denúncia d’Acció per la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES) un sindicat gairebé inexistent a Catalunya i sense representativitat a Espanya. La seva denúncia es basa en un pintoresc recull dels “plantejaments amb clara intencionalitat d’adoctrinament ideològic partidista” que el sindicat troba en alguns manuals. 

El secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín, ha demanat a l'alta inspecció un "informe detallat" sobre els manuals per veure si vulneren "la normativa vigent". 

L’autor o autors del document esmentat i, per extensió el Ministeri que se’n refia, “no coneixen bé el marc normatiu”, expliquen al Govern. “No és l’administració educativa qui decideix quins materials fa servir cada centre. Ja fa anys que va desaparèixer l’informe favorable previ per autoritzar llibres de text [del qual parla AMES] perquè es considera que n’hi ha prou amb la professionalitat dels responsables d’elaborar el material docent”, afegeixen.

A més a més, “els exemples que surten són unes pàgines determinades, descontextualitzades. Cal entendre tot el contingut del llibre, i en una etapa [Primària, Secundària] completa”. El Govern “respecta aquest sindicat i el seu posicionament, però no el compartim” i voldria “ser correspost amb objectivitat i rigor”.

Desconfiança

El Govern vol insistir que “dol la desconfiança sobre la professionalitat dels docents” i que el sector editorial s’ocupa dels manuals escolars “amb gran responsabilitat”.

Són els mestres els que fan servir aquests materials docents i ells i les escoles són qui millor saben triar entre l’oferta de les editorials allò que convé als seus alumnes, segons l’argumentari de l’Executiu. “Tenim plena confiança que els docents no fan cap ús malintencionat de cap material o eina pedagògica”.

Al Govern li queda el dubte sobre les intencions amb què el ministeri encarrega aquesta revisió. “Sobren grans titulars. Les administracions han d'afavorir que els centres treballin  amb tranquil·litat i no crear polèmiques”.

Tirar endavant la revisió dels llibres tindrà altres conseqüències, segons han insinuat fonts del Govern. “Ho hem sabut a través dels mitjans”, s’han queixat. “Si aquest és el costum i la primera decisió del ministeri fruit dels treballs de la subcomissió del pacte educatiu, malament comencem”.