La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha llegit aquest dimecres al vespre la declaració institucional del Dia Internacional de les Dones 'Veus que no veus'. Per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació', que demana la implicació i la complicitat dels mitjans per normalitzar la representació de les dones i eliminar imaginaris que reprodueixen rols i estereotips sexistes. La visibilització de les dones és un dels eixos de les actuacions del Pla estratègic de polítiques de gènere 2018-2021. L'Institut ha iniciat un procés de participació per a l'elaboració d'aquest pla i aquest mes de març s'ha convidat les entitats i els agents socials implicats a incorporar la seva expertesa en la seva elaboració. L'objectiu és fer polítiques el màxim d'eficaces i que donin la millor resposta possible a les necessitats de les dones.

Les polítiques públiques que desenvolupa el Govern en aquest camp incorporen dues novetats, plans anuals de millora de la transversalitat per enfortir la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells i actuacions de l'administració i actuacions que s'executaran i avaluaran per períodes de 2 anys.

D'altra banda, per poder incorporar la perspectiva de gènere a totes les actuacions de l'administració, el Govern ha dissenyat el Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020. És en aquest marc que l'ICD i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya inicien aquest any el Postgrau en Polítiques d'Igualtat de Gènere a la Gestió Pública.