El Ministeri de Defensa ha admès que quatre oficials de les forces armades espanyoles han estat sancionats per haver signat un manifest de lloança al dictador Francisco Franco, però ha decidit no informar de quines han estat aquestes sancions ni de qui en són els destinataris.

Així ho ha afirmat el Govern espanyol en una resposta escrita a una pregunta presentada pel diputat d’EH Bildu Jon Iñarritu, en què es demanava que es confirmessin les sancions, s’especifiqués en què consistien i es revelés la identitat i grau militar dels sancionats.

 

Així mateix, també es demanava quines mesures pensava prendre el govern espanyol respecte als militars retirats i què pensava fer per evitar que es tornés a repetir un episodi com el protagonitzat per uns 200 excomandaments militars en què es lloava la figura de Franco.

Contradicció flagrant

En la resposta, el govern espanyol comet una contradicció flagrant en assegurar que els militars espanyols “treballen per i per a Espanya i tenen un compromís total i ple amb els valors constitucionals”, i alhora admet que quatre militars amb rang d’oficial han estat sancionats per haver comès una “falta greu” en virtut de l’article 7 del Règim Disciplinari de les Forces Armades, un article que inclou, entre altres punts, “emetre manifestament i públicament expressions contràries, dur a terme actes irrespectuosos o adoptar una actitud de menyspreu cap a la Constitució”.

A més, el govern afirma que un cinquè militar expedientat ha estat exonerat de tota responsabilitat.

El més significatiu de la resposta, en tot cas, és que el govern admet les sancions però es limita a informar que els sancionats “corresponien a militars de la categoria d’oficial”, però es nega a donar més dades: “Quant a la literalitat de les sancions imposades, s’informa que no es pot facilitar per aquesta via donada la seva naturalesa d’informació personal classificada”. El Ministeri de Defensa està obligat a donar la informació que ara amaga si atén la petició que en aquest sentit li ha formulat el Consell de Transparència i Bon Govern, organisme públic dependent del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Fulgencio Coll no serà sancionat

Així mateix, en una altra pregunta, el diputat Iñarritu demanava per la possibilitat de sancionar el general retirat Fulgencio Coll, ara regidor a l’Ajuntament de Palma per Vox, per unes declaracions en les quals assegurava que Pedro Sánchez era “un problema per a la seguretat nacional”.

En la resposta del govern espanyol es copien fil per randa els mateixos paràgrafs inicials de l’anterior resposta, per concloure que Coll queda exclòs del Règim Disciplinari de les Forces Armades per haver passat al retir, “situació en la qual l’exercici dels seus drets fonamentals no està subjecte als límits exigibles als qui encara els és d’aplicació el fur castrense”.