La premsa s'ha fet ressò d'una carta que ha enviat Cristina Cifuentes al rector de la Universidad Rey Juan Carlos per la qual renuncia a usar el seu títol de màster. De fet, la carta, amb tota probabilitat filtrada per la presidència de la Comunitat de Madrid, constitueix un intent d'exculpar-se de la presidenta i de carregar les culpes en la universitat (sobretot insisteix en la vulneració de la Llei de Protecció de Dades i en les "irregularitats administratives". Cifuentes acaba la carta explicant que ha pres la decisió de "renunciar a la utilització" del títol i sol·licita "que aquesta renúncia sigui considerada amb caràcter immediat, als efectes oportuns".

Validesa dubtosa

La renúncia a la utilització s'ha realitzat mitjançant una carta de la presidenta de la Comunitat al rector de la Universitat de Móstoles, sense passar per cap tràmit administratiu (al text ni tan sols s'especifiquen els detalls del curs ni del títol). Tampoc consta, ni tan sols, que aquesta carta hagi passat per registre (de fet, s'ha filtrat abans de l'hora d'obertura de les oficines universitàries). La validesa del document és més que dubtosa. De fet, renunciar a la utilització del títol no implica la invalidació del títol. A més a més, el diploma de màster ja està qüestionat per les irregularitats en la seva concessió (la investigació de la Fiscalia està confirmant les pitjors hipòtesis legals per a Cifuentes). Per altra banda, en la seva carta, Cifuentes afirma que el màster de la URJC, "de cap manera ha facilitat la seva promoció en l'àmbit professional ni polític" i que no li ha proporcionat "benefici ni avantatge professional de cap tipus". És a dir, que renuncia a utilitzar un títol que mai no ha utilitzat.

Les universitats estranyades

S'ha volgut preguntar a la Universitat Rey Juan Carlos sobre la validesa del procediment usat per Cifuentes per a "renunciar a la utilització" del títol. La resposta ha estat taxativa: no es pot renunciar, sense més a un document públic administratiu. En tot cas es podria instar la revisió del procediment perquè l'administració declarés la nul·litat de l'acte, si s'entengués que és contrari a l'ordenament jurídic (ho argumenten amb els articles 106 i 125.1 de la llei 39/2015). Preguntats els departaments de premsa d'algunes universitats públiques catalanes, han mostrat el seu escepticisme sobre el procediment utilitzat. La Universitat de Barcelona ha confirmat que en el seu cas no hi ha cap procediment previst per a la renúncia a un títol (i molt menys per la "renúncia a la utilització" d'un títol). El que pot haver-hi és l'anul·lació d'un títol per irregularitats en la seva expedició. El màster de Cifuentes té tots els números de ser anul·lat, però no per una petició de la presidenta madrilenya, sinó arran de les investigacions obertes per la mateixa Universitat i pels jutjats.

Un afer d'Estat?

Sobta que Cristina Cifuentes, per a renunciar a l'ús d'un títol, no faci cap tràmit administratiu sinó que es limiti a escriure una carta al rector. Una carta, a més a més, amb el logo de la presidència de la Comunitat de Madrid. Per tractar un afer personal com a exalumna d'una universitat, Cifuentes s'adreça a la institució com a presidenta de la Comunitat. Per altra banda, la carta no és gens protocol·lària, com correspondria a un exalumne adreçant-se a un rector. Cifuentes es dirigeix al rector tractant-lo de "tu", i obvia el seu tractament protocol·lari de "Magnífic Rector". Una missiva molt reveladora de la relació entre Cifuentes i la URJC.