El Ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat l'admissió del recurs d'empara de Jordi Sánchez contra la sanció penitenciària de 30 dies de privació de passejos i actes recreatius, per presentar-se anés de termini. La sentència compta amb un vot particular firmat per tres magistrats.

En concret, es tracta dle recurs contra les Interlocutòries de 2 i 26 de març de 2018, respectivament, del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 2 de Madrid. Ambdues Interlocutòries van confirmar l'acord d'1 de febrer de 2018 de la Comissió Disciplinària del Centre Penitenciari de Madrid V (Soto del Real), que va imposar a Jordi Sànchez una sanció de 30 dies de privació de passejos i actes recreatius comuns per efectuar des del mòdul 1 del centre penitenciari una trucada a fi que fos difosa en un míting electoral.

La sentència, de la qual ha estat ponent el Magistrat Fernando Valdés Dal-Ré, considera que el recurs d'empara ha estat presentat fora de termini perquè "la notificació de la Interlocutòria que esgota la via judicial es va practicar el 27 de març de 2018, amb la qual cosa el termini de 20 dies hàbils per presentar el recurs d'empara expirava a les 15 hores del 27 d'abril de 2018. Tanmateix, l'escrit es va presentar l'11 de maig de 2018, fora del termini legalment establert."

El Tribunal explica que en aquest cas resulta d'aplicació el termini establert a l'art. 43.2 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), que és el dels 20 dies següents a la notificació de la resolució recaiguda en el previ procés judicial. Als efectes del còmput del termini de caducitat, aclareix la sentència, "el dies a quo ve dau per la notificació de l'última resolució que tanca la via judicial i el dies ad quem per la presentació de l'escrit inicial de demanda originàriament dirigida contra les resolucions impugnades". En aquest sentit, la via judicial va quedar tancada amb la Interlocutòria de 26 de març de 2018 dictat pel Jutjat de Vigilància Penitenciària i notificat al recurrent l'endemà.

La sentència compta amb un vot particular firmat pels Magistrats Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés Dal-Ré i María Luisa Balaguer, que consideren que el recurs va haver de comptar amb una resolució estimatòria sobre el fons dels drets fonamentals invocats.