El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat diversos articles del Codi Tributari català, però no ha declarat inconstitucional la llei com a tal, sinó el que ha fet és establir certes limitacions i pautes en la seva aplicació, que només pot executar-se sobre impostos autonòmics i mai estatals.

Fonts jurídiques han informat a Efe aquest dimecres que el ple ha aprovat una sentència per unanimitat en la que respecta, en el seu conjunt, la constitucionalitat de la Llei del Codi Tributari de Catalunya, impulsada pel Govern del president Carles Puigdemont, però declarant alguns dels seus articles inconstitucionals, altres d'interpretatius i altres de constitucionals.

El govern de Mariano Rajoy va interposar el setembre de 2017 un recurs d'inconstitucionalitat contra determinats preceptes del Codi Tributari, després que el Govern pretengués impulsar una Hisenda pròpia. En concret, el recurs es va dirigir contra un article de la llei 17/2017 del codi tributari i determinats disposicions que, segons l'Executiu, pretenen vulnerar les competències exclusives de l'Estat per a la garantia de la igualtat de tots els espanyols en matèria de legislació civil, hisenda i administracions públiques.

El que ha fet aquest dimecres el Constitucional és anul·lar aquells preceptes que assumeixen competències estatals, donar pautes perquè altres tants puguin considerar-se compatibles amb la carta magna i avalar aquells que se cenyeixen a l'àmbit autonòmic.

Així, els magistrats han determinat que la Hisenda catalana té unes funcions clarament delimitades al territori de la comunitat autònoma, és a dir, que la norma només és aplicable als impostos autonòmics, com un subsistema tributari però sempre dins d'un únic sistema tributari, que és l'estatal.

Això sí, es respecta la constitucionalitat del Codi Tributari com a tal, una qüestió que va plantejar un ampli debat entre els magistrats, ja que el sector més conservador del tribunal era partidari del contrari.