La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha valorat aquest dimecres el primer dia de funcionament de la convocatòria per sol·licitar el Bo de Lloguer Jove. Segons dades del Departament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja havia rebut fins a 15.000 sol·licituds de la subvenció a les 16:30 hores, només set hores després que el termini per formalitzar el tràmit entrés en vigor. En aquest sentit, Cervera ha assenyalat que la "bona notícia" és que "no hi ha hagut cap incidència", però ha alertat que el problema és que, a parer seu, la convocatòria és "clarament insuficient". "La partida pressupostària que ha previst l'Estat per a Catalunya és de 29 milions d'euros, que permeten que aquesta ajuda només arribi a 9.666 joves. Per tant, si les sol·licituds que s'han presentat fins ara són correctes, en un dia haurem acabat la possibilitat de concedir aquest bo", ha lamentat la titular del Departament de Drets Socials.

En aquest sentit, Violant Cervera ha reclamat a l'Estat que, com a mínim, "dobli aquesta dotació pressupostària per a l'ajuda" i, així, "no frustri les expectatives i alegria que ha generat en els joves aquesta possibilitat d'accedir a una ajuda que contribueixi al fet que puguin emancipar-se". Malgrat que el criteri establert pel govern espanyol en les bases reguladores d'aquesta subvenció determina que l'ajuda es concedeix a partir de l'ordre d'arribada de les sol·licituds —sempre que aquestes compleixin amb els requisits estipulats en la convocatòria—, la consellera de Drets Socials ha animat els joves de 18 a 35 anys a seguir presentant sol·licituds: "Per la nostra part, continuarem exigint a l'Estat que ampliï el pressupost de l'ajuda".

Paral·lelament, Cervera ha manifestat que l'ajut al lloguer per a joves és "improvisat, tal com vam denunciar des que es va anunciar" i veu aquesta subvenció "mal dimensionada i mal finançada". Des del punt de vista de la dimensió, la consellera ha subratllat que "ignora les característiques de cada territori". Des de la Generalitat, demanaven que cada comunitat pogués adaptar la concessió d'aquesta ajuda a la seva pròpia realitat territorial. "Entenem que no parteix de la mateixa situació un jove que viu al Pirineu o a les Terres de l'Ebre que un que resideix a la ciutat de Barcelona", ha indicat Violant Cervera. Sobre el finançament, la titular del Departament de Drets Socials ha volgut recordar que la quantia que ha percebut Catalunya és "insuficient" en tant que el territori català "té el 17% dels joves que hi ha a la totalitat de l'Estat i el 25% dels habitatges de lloguer". Tenint en compte el tant per cent de joves, Cervera ha explicat que Catalunya hauria d'haver rebut com a mínim 34 milions; i si s'hagués valorat la quantitat d'habitatges de lloguer, n'hauria d'haver percebut 50.

 

Les característiques del Bo de Lloguer Jove

El termini per sol·licitar l'ajut per al lloguer ha començat aquest dimecres a les 9.00 hores i finalitzarà el proper divendres 17 de juny a les 17.00 hores. La subvenció va dirigida als joves de Catalunya que tenen entre 18 i 35 anys, que són titulars d'un contracte de lloguer, habitació o en règim de cessió d'ús que sigui el seu domicili habitual i permanent, de manera que han d'estar-hi empadronats. Els interessats no poden superar el límit d'ingressos establerts, fixat en 24.301 euros anuals. Altres requisits són que cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud; que els rebuts es liquidin a través de transferències bancàries, domiciliació bancària, ingressos en compte corrent, Bizum o una factura emesa per l'administrador de la finca amb la identificació del pagador, la identificació del beneficiari del pagament i la quota mensual. Per a més inri, és necessari que, per accedir a l'ajuda, el cobrament de la subvenció estigui domiciliat en una entitat financera i que compleixin amb les seves obligacions tributàries amb la Generalitat, l'Estat i la Seguretat Social.

El tràmit de presentació de la sol·licitud es pot efectuar de manera telemàtica, a través de la pàgina web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. També es pot fer presencialment a les oficines locals d'habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social, a la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge en els casos de llars gestionades per administracions i empreses públiques. La quantia de l'ajuda que es concedeix és de 250 euros al mes, amb el límit de l'import mensual de la renda o del preu de cessió. S'atorga durant un període màxim de dos anys. Els sol·licitants coneixeran si l'administració respon favorablement a la seva sol·licitud en un termini de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Les sol·licituds es revisaran seguint l'ordre d'entrada al registre pertinent i es resoldran fins a esgotar tota la dotació pressupostària.