CDC convocarà per al dia 21 de maig un “congrés extraordinari en forma de consulta” que haurà de decidir sobre “quin ha de ser el futur de Convergència Democràtica de Catalunya com a formació política”, segons la proposta de reglament del congrés extraordinari que se sotmetrà a l'aprovació del consell nacional del partit i al qual ha tingut accés El Nacional.

Hi podran participar tots els militants a corrent de pagament i el seu vot tindrà caràcter vinculant. Pel que fa al vot dels simpatitzants, s'hi podran acollir totes aquelles persones, majors de 16 anys, que s’hagin inscrit al registre de participants del Torn Obert. El vot dels simpatitzants no serà vinculant jurídicament. Els militants que no estiguin a corrent de pagament conservaran el dret a vot, però tindrà una vinculació assimilable a la dels simpatitzants.

"CDC promourà la convocatòria d'un congrés en els termes que la militància hagi decidit en aquest congrés extraordinari", assenyala el reglament.

Campanya informativa

La pregunta que ha de ser sotmesa a votació s’aprovarà dilluns vinent a l’executiva del partit i el dia 4 al consell nacional.  Un cop s'aprovi la pregunta i el reglament, es posarà en marxa el procés i del 9 al 19 de maig cada agrupació comarcal i de districte “com a mínim i de forma obligatòria” haurà de programar un acte on s’informarà del mecanisme de participació.

Les seus electorals per al vot presencial estaran obertes de les 10 del matí fins a les 19:30. Cada mesa disposarà de dues urnes per a la votació i les butlletes corresponents.

El reglament concreta de quina manera s'hauran d'identificar les persones que vulguin votar, i com registrar-se els simptatzants, així com el funcionament del vot no presencial, el vot en un altre local -hi haurà interconnexió del cens a tots els locals de manera que els votants puguin emetre la papereta a qualsevol punt de Catalunya i una sola vegada-, el vot exterior -de manera electrònica- i la urna mòbil -cada federació territorial en constituirà com a mínim una amb la corresponent mesa-.

Escrutini i sancions

Segons s'especifica en el reglament, a les 19:30 començarà l'escrutini amb l'obertura de les urnes on s'haurà exercit el vot anticipat. El centre de dades s'ubicarà a la seu nacional del partit i allà es recolliran telefònicament els resultats de cadascun dels centres de votació.

La proposta per a la normativa de la votació inclou una sanció econòmica de 1.000 euros que s'aplicarà a aquella persona que consti que ha exercit el vot en més d'un punt de votació.