La Generalitat preveu eliminar el paper a tots els jutjats l'any 2024 gràcies als 45 milions d'euros que ha rebut dels fons europeus Next Generation, que permetran digitalitzar la documentació en la jurisdicció penal, l'única que no està encara adaptada a l'expedient electrònic. Segons ha explicat en una entrevista a l'agència EFE el secretari d'Administració de Justícia del Govern, Eusebi Campdepadròs, el projecte per digitalitzar les causes penals està licitat i adjudicat a l'empresa T-Systems, que ja ha format els equips de treball que desenvoluparan i provaran la infraestructura tecnològica necessària durant l'any que ve. Els fons Next Generation dirigits a l'àmbit de la justícia, que sumen 410 milions d'euros a Espanya, se centren a modernitzar i digitalitzar l'activitat dels jutjats a totes les comunitats autònomes, autèntica assignatura pendent en una administració on gran part dels tràmits se segueixen fent en paper. 

La informatització de la jurisdicció penal obre la porta a coordinar les bases de dades dels diferents òrgans judicials i comunitats autònomes i evitar així errors judicials com els motivats per la impossibilitat de creuar informació de diferents causes. L'objectiu del projecte de digitalització és agilitar tràmits administratius, reduir la intervenció de persones físiques en els processos més repetitius i que les diferents administracions públiques puguin intercanviar informació entre elles de manera ràpida i amb un tipus de dades compatibles en tots els sistemes informàtics de l'administració de justícia.

Fons per la Justícia 

Dels 410 milions dels fons europeus gestionats pel Ministeri de Justícia, Catalunya rebrà l'11%, el que representen uns 45 milions d'euros. Els criteris per repartir els fons entre les comunitats autònomes i el mateix Ministeri, que manté encara les competències en matèria de justícia de diverses autonomies, s'han acordat en una taula sectorial entre totes les administracions i tenen en compte qüestions com, per exemple, la dispersió de la població a cada territori. El Ministeri de Justícia va transferir al Govern dimecres passat el major dels pagaments que corresponen a la conselleria de Justícia, d'uns 27,9 milions; ja només quedaran per ingressar uns 3,1 milions que es lliuraran el 2023. El Ministeri de Justícia, ha assegurat Eusebi Campdepadròs, és un dels ministeris que més ràpidament està repartint els fons entre les comunitats autònomes, en part, diu el secretari, pel termini que ha marcat la Unió Europea per desenvolupar els projectes finançats pels seus fons: el 2025 han d'estar executats.

Digitalització de projectes

Entre altres projectes que Justícia finançarà amb els fons europeus, destaca un pla perquè la informació dels processos judicials sigui interoperativa tant amb documents de la resta de l'administració judicial a Espanya com amb la informació que poden aportar altres institucions com els Mossos d'Esquadra o hospitals públics i privats. També s'ampliarà la carta de serveis de seu judicial electrònica de Catalunya i, per exemple, els ciutadans podran dur a terme pel seu compte diversos tràmits que fins ara requerien l'actuació d'un funcionari, la qual cosa ajudarà a fer més eficient alguns tràmits judicials i reduir la càrrega de treball de treballadors públics. Addicionalment, es crearan eines que incorporen tecnologies d'intel·ligència artificial, com un sistema que recull les declaracions d'una persona i redacta un document automàticament amb el contingut més important d'aquesta intervenció, amb la qual cosa es pretén guanyar temps en diversos processos judicials.