Quan encara no han passat els primers dos mesos de l’inici de les emissions de la televisió d’À Punt —de la ràdio ningú no en parla—, la direcció general ha decidit gastar-se 55.055 € amb l’empresa GFK-Emer perquè pregunti a 4.800 valencians si saben que existeix la nova televisió, si els agraden els programes i quins són els seus usos i costums a l’hora de veure la televisió, entre altres qüestions.

El resultat d’aquest baròmetre, per a ús intern de la direcció de la cadena, no serà realitat abans de final d’any, ja que la consultora disposarà de 16 setmanes per fer les entrevistes, en castellà o valencià. Com que la direcció ha decidit posar en mans d’enquestadors el futur de la cadena, tot fa pensar que les coses continuaran igual fins desembre, i serà a partir de l’any vinent quan À Punt podria enfilar un nou camí que, ara per ara, només l'acompanyen els valencians.

Els mesuradors d’audiències li atorguen un 1,2% de mitjana diària, és a dir, uns 30.000 espectadors respecte a una població de quasi cinc milions. Això suposa que només un de cada cent valencians que miren la televisió sintonitzen À Punt.

APUNT PGM

La directora general d’À Punt, Empar Marco, va dir davant les Corts Valencianes que no s’acabava de fiar del mesuratge tradicional d’audiències que fan empreses especialitzades des de fa més 25 anys, i no pensava contractar aquest servei perquè “la prioritat no són les audiències, sinó la qualitat i el rigor”.   

Encara que algunes fonts asseguren que sí que disposa d'un servei de dades d’audiència real, amb aquesta equivocada decisió ”oficial” de no contractar un servei de mesuratge, la direcció d’À Punt està deixant de costat l’única eina que tenen les empreses de publicitat per avaluar l’impacte dels seus anuncis.

En conseqüència, anima a una pèrdua de confiança dels anunciants, i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació s'està negant la captació de recursos econòmics per via de la publicitat que ajudarien a millorar el balanç pressupostari.

Per altra part, s’està amagant el coneixement públic d’unes dades d’audiència que tothom hauria de poder saber pel respecte al dret a una informació veraç i transparent. Sense oblidar, a més, que tots els mitjans de comunicació, públics o privats, fan un servei públic.

Segons un estudi recent publicat per una d’aquestes empreses de mesuratge d’audiències, als valencians els agrada molt veure la televisió i passen 283 minuts al dia davant l'aparell. Només els superen els extremenys.

Quan arribi Nadal, l’empresa adjudicatària d’aquest baròmetre d’opinió informarà a la direcció d’À Punt del que hagin declarat 4.800 ciutadans davant un qüestionari amb preguntes tancades, i constatarà que superar aquest 1,2% d’audiència actual és una feina diària que no es pot ni delegar ni ajornar.