Jornada de transició a l'espera del BCE. La confirmació que la taxa d'inflació en l'UEM es va situar en 1,3% el juny, el nivell més baix de l'any, i que la inflació subjacent es manté en l'entorn de l'1%, va pressionar lleugerament les rendibilitats del deute europeu. Les bones dades del creixement del PIB de la Xina en el 2 T (6,9%) coneguts al matí, van recolzar als valors industrials i de matèries primeres.

Malgrat això, les borses europees i americanes van acabar el dia amb lleugeres caigudes, que van ser una mica superiors als índexs europeus, en part per la debilitat de l'USD. La baixada de la inflació americana el juny que es va conèixer divendres (la taxa anual es va col·locar en l'1,6% baixant des de l'1,9% de maig), suposa reduir el diferencial de creixement de preus entre l'UEM i els EUA i per això l'USD es continua veient sota pressió, amb la qual cosa l'EUR/ESD supera aquest matí el nivell d'1,15.

De moment els mercats guanyadors estan sent els emergents, ja que aquesta combinació de menor fortalesa de l'USD i menys inflació als països desenvolupats, els redueix la presión. Avui el mercat es mantindrà sense gaires canvis en espera del BCE i encara amb pocs resultats a Europa.