El diumenge 23 de juliol de 2023 se celebraran eleccions generals. Els votants que resideixen a l'estranger podran votar de forma presencial en el centre que s'habiliti en aquest país o enviar el seu vot per correu fins al 20 de juliol. Si es dona el cas que els interessats estan de vacances a Espanya, podran votar per correu aquí.

✈️ Què passa si estic de vacances i em toca ser membre d'una mesa electoral en les eleccions generals el 2023?

🗳️ Com em puc excusar d'una mesa electoral en les eleccions generals el 2023 si tinc un viatge?

Com puc votar si resideixo permanentment a l'estranger?

Els residents a l'estranger hauran d'estar inscrits en el Registre de Matrícula Consular i en el Cens d'Electors Residents Absents (CERA). Si no ho estan serà necessari que es donin d'alta. El cens electoral vigent per a aquestes eleccions està tancat amb data 1 de març de 2023.

Com rebo la documentació electoral?

Els residents a l'estranger ja no necessiten presentar cap sol·licitud per exercir el vot. Les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral han remés per correu postal, en un primer enviament, la següent documentació a l'adreça d'inscripció de cada elector: sobre en el que figuri l'adreça de la Junta Electoral competent, sobre amb l'adreça de la Junta Electoral competent, sobres de votació, certificats d'inscripció en el cens i full informatiu.

En un segon enviament postal, a partir del 17 de juny i no més tard del 2 de juliol, els electors rebran les paperetes, tret que es produeixin impugnacions a les candidatures, en el cas de les quals l'enviament es pot demorar fins al 8 de juliol. Els electors també podran descarregar-se les paperetes des que es produeixi la proclamació de les candidatures i fins al 20 de juliol al web de l'Institut Nacional d'Estadística.

Els terminis per votar

Si es vol votar de forma presencial, els electors podran dipositar el seu vot a les urnes disposades per a això en la seva ambaixada, consolat o centre habilitat per a això del 15 al 20 de juliol. Les oficines consulars garantiran la disponibilitat de paperetes oficials de vot en els centres, així com sobres de votació i els mitjans informàtics per descarregar la documentació necessària per votar. El funcionari consular exigirà a l'elector la seva identificació. Si s'opta pel vot per correu, els electors podran remetre el seu vot per correu postal certificat a la seva oficina consular entre el 27 de juny i el 18 de juliol.