Les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig implica una participació massiva de la ciutadania, tant en el vot com en la constitució de les meses electorals. Amb 5.754.840 persones convocades a votar, n’hi ha unes quantes que els tocarà formar part de les meses electorals perquè les eleccions es puguin dur a terme. A continuació, es detallen els aspectes clau del sorteig i les seves implicacions.

🔴 Resultats Eleccions Catalunya 2024, DIRECTE

📊 La participació en les eleccions de Catalunya 2024
 

🔴 Com va Puigdemont, Illa i Aragonès? Qui va guanyant les eleccions a Catalunya 2024? | DIRECTE

 

 

Sorteig per decidir els membres de les meses electorals

El sorteig es realitza de manera pública entre el 13 i el 17 d’abril conforme al calendari establert per la Junta Electoral espanyola. Aquest procediment és públic i gestionat pels ajuntaments locals.

🗳️ Quan es farà el sorteig de les meses electorals per a les eleccions a Catalunya 2024?
 

Quantitat de persones seleccionades per formar les meses

En total, es trien nou persones per formar part de les meses electorals. Cada mesa consta d'un president i dos vocals, juntament amb dos suplents per a cada càrrec. Tots els membres han de ser menors de 70 anys i han de saber llegir i escriure. A més a més, el president ha de tenir el títol de batxillerat o de formació professional de segon grau. 
 

Notificacions dels resultats del sorteig

Aquells seleccionats rebran una notificació oficial, generalment tres dies després del sorteig. És important destacar que els resultats no es publiquen i només estan disponibles per als ajuntaments i les Juntes Electorals de Zona.

📩 Quan et notifiquen si has de ser en una mesa electoral a les eleccions de Catalunya 2024?
 

Possibilitat d'excuses i al·legacions per no assistir a la mesa electoral

Si bé participar en les meses electorals és un deure cívic, la llei també preveu la possibilitat de formular excuses vàlides. No obstant això, aquestes han de ser justificades adequadament davant de la Junta Electoral de Zona (JEZ).

S'accepten diverses raons per evitar formar part de la mesa electoral, com ara raons laborals, de salut o altres circumstàncies personals rellevants. Tanmateix, la decisió final recau en la Junta Electoral de Zona, que avaluarà la validesa de les al·legacions presentades.

Les persones que desitgin excusar-se han de seguir un procés específic, que inclou la presentació d'una sol·licitud de renúncia amb la documentació pertinent a la Junta Electoral corresponent.

Què passa si no em presento a la mesa electoral a les eleccions del 12 de maig?

No assistir a la mesa electoral que t’hagi tocat pot comportar multes econòmiques de fins a 1.800 euros i fins i tot penes de presó d’entre 3 mesos i 1 any. Recorda que si no pots assistir ho has de notificar a la JEZ més propera i presentar el DNI o el carnet de conduir, una fotocòpia del nomenament a la mesa electoral així com la documentació necessària que t’eximeixi d’aquesta responsabilitat, com pot ser el certificat mèdic del CAP o un certificat de l’empresa que justifiqui l’absència per motius laborals.