Tal dia com avui de l’any 1717, fa 302 anys, en el context de la repressió borbònica a Catalunya, Felip V decretava la creació de la Universitat de Cervera; que passaria a substituir les altres sis que existien a Catalunya. Les obres de construcció de l’edifici que hauria d’albergar aquella universitat de nova planta s’iniciarien el mateix any, i conclourien el 1740. Mentre no va ser disponible el nou edifici, les dependències universitàries van estar disperses en diverses cases nobles de la ciutat.

El primer rector de la nova Universitat, que exerciria el càrrec des de la mateixa data que es decretava la creació de la institució, seria Francesc de Queralt i de Xetmar, membre d’una poderosa família que, a les darreries del conflicte successori hispànic (1705-1715), s’havia manifestat partidària de la causa borbònica. Anteriorment, un membre de la nissaga Queralt havia estat el virrei hispànic a Catalunya i un dels màxims responsables de la crisi que conduiria a la Revolució dels Segadors (1640).

Tot i que la historiografia romàntica catalana havia insistit repetidament que la creació de la Universitat era la recompensa a la fidelitat de la ciutat de Cervera a la causa borbònica, la investigació dels historiadors Agustí Duran i Sanpere, Josep Benet i Morell i Josep Maria Llobet i Portella ha demostrat que, durant el conflicte successori hispànic, a Cervera no hi havia més borbònics que a Vic o a Barcelona. La decisió borbònica de situar els estudis universitaris catalans a Cervera obeïa a criteris geogràfics i centralitzadors.

El règim borbònic va triar Cervera per la seva posició de centralitat geogràfica i, a la vegada, allunyada dels grans centres demogràfics i polítics del país. Aquests criteris s’explicaven per la manifesta voluntat de convertir-la en un instrument de proselitisme del règim borbònic i d’adoctrinament en la ideologia borbònica. Durant la seva existència (1717-1842) s’hi van formar les figures més destacades de la intel·lectualitat catalana de l’època, però mai s’hi va impartir cap matèria en llengua catalana.